×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Prisnedgång på åkermark 2018 – men stora lokala variationer

Akermark-2018_1200x600

Priset för den absolut mest bördiga och mest värdefulla åkermarken har sjunkit, medan priset för den minst bördiga åkermarken i norra Sverige, har stigit. Det visar Åkermarksprisrapporten, framtagen Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter, som har summerat företagets försäljningar av åkermark under 2018.

Riksgenomsnittet för priset på åkermark avseende våra förmedlingar på öppna marknaden, sjönk under 2018 med fyra procent till genomsnittspriset 134 000 kr/hektar.

Rapport: Åkermarkspriser 2018  Läs om åkermarksprisernas utveckling Hämta rapport

Den mest bördiga åkermarken har sjunkit sju procent

Den absolut mest bördiga marken som finns i delar av Skåne och Östergötland (region 1) har sjunkit sju procent till 324 000 kr per hektar under 2018.

- År 2016 nådde priset för den bästa åkermarken ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns helt och hållet sunt, säger Markus Helin, chefsmäklare.

Marknaden för åkermark har fungerat väl under 2018 men prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet. Inte minst gäller detta den mest åtråvärda marken. Tre fjärdedelar av de förmedlade åkerarealen av den mest bördiga marken såldes för mellan ca 200 000 kr/ha och 400 000 kr/ha med toppnoteringar över 500 000 kr/ha.

- I det fall två eller flera grannfastighetsägare vill åt samma åkermark kan priset ibland stiga riktigt högt liksom priset kan bli betydligt lägre när inte någon granne är intresserad. Det är en anledning till att prisbilden fluktuerar kring medelvärdet, säger Markus Helin

De lägre bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris

Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris. Till exempel har den näst mest bördiga marken (region 2) ökat 5 procent till 208 000 kr/ha medan åkermarken i region 3 har sjunkit 8 procent till 139 000 kr/ha. Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland har stigit 3 000 kr till 22 000 kr per hektar under 2018.  

Befintliga fastighetsägare köper gärna mer åkermark

Statistiken visar också att befintliga fastighetsägare i väldigt stor utsträckning gärna köper mer åkermark. Under 2018 står dessa för hela 91 procent av alla köp.

- Förutom att detta är något slags kvitto på att lantbrukare har en framtidstro och en strategi för tillväxt, är det också så att den lantbrukare som förvärvar mer åkermark har möjlighet att sprida fasta kostnader på en större brukningsenhet. Man får helt enkelt stordriftsfördelar, säger Markus Helin.

Statistiken visar också att genomsnittsåldern för köpare av åkermark är 52 år och att säljaren är 67 år. Andelen kvinnor som köper åkermark är fortfarande låg; 19 procent.

Fastighetsmarknaden för åkermark bedöms fortsatt stabil

- Vår bedömning är att prisbilden för åkermark i Sverige kommer att vara fortsatt stabil, men med stora variationer. Torkan till trots är lantbrukare fortsatt optimistiska inför framtiden, avslutar Markus Helin.

Om Åkermarksprisrapporten

Statistiken bygger på de försäljningar som Ludvig & Co's fastighetsmäklare har förmedlat under 2018. Statistiken omfattar marknadsmässiga fastighetsaffärer, vilket innebär att de har varit utbjudna på den öppna marknaden och avser bara priset för åkermark utan t.ex. byggnader och skog.

Markus Helin, chefsmäklare