×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så undviker du trubbel med din företagskompanjon

sa-undviker-du-trubbel-med-din-foretagspartner

Ingen vill riskera att bli osams med sin företagspartner – framför allt inte om det kan äventyra både en vänskapsrelation och framtiden för företaget. Med de här enkla tipsen ser ni till att undvika trubbel i bolaget redan från början – och motverka sådant som kan uppstå längs resans gång!

Teckna ett klart och tydligt kompanjonsavtal

Ett kompanjonsavtal, eller aktieägaravtal, är kanske det mest självklara underlaget att ha på plats i ett gemensamt företag. Det skapar samsyn, hjälper er styra företaget åt rätt håll och lägger grunden för arbetsrutiner, ansvarsfördelning och organisationsstruktur. Genom att tydligt reglera vad som ska gälla i olika situationer kan ni enkelt undvika att utomstående lagstiftning träder in och rör till det. 

Tips! För att se till att kompanjonsavtalet blir så klart och tydligt som möjligt: vänd dig till en affärsjurist som kan hjälpa er upprätta det. Då kan du vara säker på att ni får med alla detaljer om exempelvis ägandeskap och bolagsordning. Kom ihåg att inte förlita dig på en mall för kompanjonavtal på nätet, den kommer aldrig vara representativ för er verksamhet.

Läs mer i blogginlägget: Topp 3 fördelar med att ha ett kompanjonsavtal

Skriv ner och definiera er affärsplan

Två saker som kan hända när man driver företag tillsammans är att man dels kan vara oense om hur företaget ska utvecklas, samt hur företaget rent praktiskt ska drivas. Genom att skriva ner en affärsplan med tydliga mål och strategier kan ni redan i inledningsfasen reda ut hur utvecklingen ska te sig. 

Att driva företaget från dag till dag har också sin grund i affärsplanen – exempelvis när det kommer till organisation och ansvarsfördelning. Alla företag som växer och utvecklas kommer att stöta på utmaningar kring struktur och ledarskap – och det är viktigt att stanna upp och tänka till allt eftersom. Se till att affärsplanen är nedskriven och att det är ett levande dokument som ni ser över och reviderar med jämna mellanrum för att garantera att ert arbetssätt är optimalt.

Tips: Läs gärna vår guide Så skriver du en affärsplan – steg för steg! 

Bestäm vad ni ska göra om ni inte är överens

Förutom kompanjonsavtal och andra bolagsdokument som förhindrar oenigheter är det viktigt att klargöra vad som ska ske om ni inte kommer överens. Många företagare pratar sällan om just detta – men det är en viktig fråga som faktiskt kan vara avgörande för att förhindra att ert samarbete fallerar. Bestäm om ni ska ta hjälp av någon utomstående expert, ett externt företagsråd eller låta styrelsen hantera frågan. Försök också avgöra huruvida det är relevant att ha en medlande part.

Guide: Att driva företag tillsammans – så lyckas ni  Så kommer ni överens och löser utmaningar redan från början Hämta Guide

Hantera utmaningarna i tid – innan de eskalerar

Den kanske vanligaste situationen som triggar osämja mellan företagspartners är att man vill annorlunda saker och inser att ens ambitioner driver åt olika håll. Många gånger går problemen att åtgärda om ni har bra avtal eller kan förhandla fram en lösning, alternativt göra en kompromiss. Nyckeln till att lyckas, oavsett vad, är att sträva efter att hantera alla utmaningar i tid – innan de eskalerar och överför problem på andra delar i företaget. Våga prata med varandra direkt – det minskar även eventuell konflikträdsla!

Förutse situationer som kan uppstå

En svår utmaning i många företag som växer och utvecklas är de ändrade förhållanden och förutsättningar som oundvikligen kommer att ske. Det kan vara svårt nog att bedöma hur man ska hantera önskade förändringar – som en växande personalstyrka eller utökad kundbas – men ännu svårare att hantera sådant ni INTE vill ska hända. Genom att exempelvis göra en riskanalys där ni försöker förutse och planera för olika situationer som kan uppstå, har ni ett försprång och möjlighet att skydda både företaget och er relation.

Ta hjälp av en utomstående rådgivare

Om ni trots allt känner att det börjar knaka i fogarna, men inte vet hur ni ska gå vidare för att lösa problemen på egen hand, kan det vara värdefullt att ta hjälp av en utomstående affärsrådgivare för att inte riskera relationen med din företagspartner. Var öppen och lägg korten på bordet redan från början, så ni faktiskt kan få den hjälp ni behöver.

En rådgivare kan hjälpa er att reda ut frågor kring målsättning och strategier, eller hjälpa er ta fram olika beskrivningar kring ledarskap eller arbetsfördelning. Det kan i många fall bli ganska tuffa samtal – men kom ihåg att rådgivaren är där för att hjälpa till och i förlängningen stärka ert företag. Var ärlig och lyssna, det kommer att ta er långt!