×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Sjunkande lönsamhet – men investeringsviljan i skog är fortsatt stark

Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Tron på skogen är trots det stark och många vill fortsatt investera i skog. Lönsamheten bedöms påverkas ytterligare av EU:s skogspolitik framöver, men bara en av tio skogsägare uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. Det visar Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna.

Skogsägarnas syn på lönsamheten i privatskogsbruket har försämrats de senaste fyra åren. Idag tycker knappt varannan skogsägare att lönsamheten i deras skogsbruk är tillfredsställande eller mycket god.
 
  • Många skogsägare ser trots det skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder, och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande eller mycket god lönsamhet i sitt skogsbruk, säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.
 
Skogsbarometern 2022  Läs om 750 svenska skogsägares uppfattning  om konjunkturen. Hämta Skogsbarometern
 
Även skogsägarnas tro på stigande fastighetspriser har minskat. Det är troligen en konsekvens av den osäkra omvärlden med pandemi, Rysslands invasion av Ukraina, klimatförändringar, rådande skogspolitik, stigande räntor, högre bränslepriser samt stigande inflation.

Många skogsägare har dålig koll på EU:s skogspolitik

De senaste åren har EU varit aktiva i skogsfrågan och det finns idag en rad initiativ från EU som påverkar skog och skogsbruk. Trots det är det bara en av tio skogsägare som uppger att de är väl insatta i EU:s skogspolitik. 44 procent är inte insatta alls. Samtidigt har andelen skogsägare som är lite insatta ökat markant, 46 procent uppger numera att de är lite insatta i EU:s skogspolitik.
  • EU-politiken kommer påverka lönsamheten och hur vi brukar våra skogar i Sverige. Initiativen från EU är viktiga att bevaka och förstå för alla som är verksamma inom skogsbranschen. Därför är det positivt att vi trots allt ser ett gryende intresse hos skogsägarna för EU-politiken, säger Ulf Möller, ansvarig för skog och lantbruk på Swedbank.

Klimatomställning potential för innovation och investeringar

Skogsindustrin bedöms att ha en allt större roll och betydelse i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Det geopolitiska osäkra läget har dessutom förstärkt vikten av att vara självförsörjande på resurser som energi, vilket ökar skogens betydelse. Samtidigt väntas efterfrågan på hållbara, cirkulära material och energikällor tillverkade av inhemska råvaror öka i samband med omställningen till ett fossilfritt samhälle.
  • Skogen kommer att vara en viktig resurs vid omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att balansera ett ökat behov av material och energi från skogen mot ett uthålligt skogsuttag som beaktar biologisk mångfald är en utmaning. Samtidigt måste skogssektorn hantera de ökade riskerna som ett förändrat klimat medför. Det öppnar för nya möjligheter och potentialen för forskning, innovation, utveckling och investeringar, säger Björn Elfstrand, vd på Sparbankernas Riksförbund.

Tips till Sveriges skogsägare 

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av experter med både ekonomin och skogen. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Skaffa dig kunskap. Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto mer ger det dig att vara skogsägare.

Fakta om Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna där 750 slumpvist utvalda enskilda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen. Intervjuerna gjordes av Kantar Sifo i september 2022.