×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Bil i företaget - är det ekonomiskt rätt eller bör den vara privat?

_MG_9657

Som företagare oavsett om du har aktiebolag eller enskild näringsverksamhet, kan du välja att låta företaget stå för den bil som används i verksamheten men även används privat. Att ha bil i företaget och utnyttja bilförmån medför ofta svåra bedömningar. Här får tips om hur du kan göra.

Står företaget för bilen får du också avdragsrätt för alla kostnader som är förknippade med innehavet som exempelvis skatter, försäkringar, räntor, reparationer, servicekostnader med mera. Till exempel om du har en leasingbil och den används i en momspliktig verksamhet får företaget lyfta 50 % av den ingående momsen på leasingavgiften samt hela momsen på driftskostnaderna.

Då ska bilförmån tas upp

Bilförmån ska tas upp om företagets bil används för privat bruk i mer än ringa omfattning. Enligt Skatteverket innebär ringa omfattning mer än 100 mil eller fler än ett fåtal tillfällen, högst tio tillfällen, under året. Om du inte använder bilen privat eller bara i liten omfattning måste du kunna bevisa detta.

Säkert sätt att visa att bilen endast används i företaget

I realiteten är det du som företagare som måste kunna visa att bilen inte används privat eller bara i ringa omfattning. Det bästa och absolut säkraste sättet att visa att du inte har använt bilen privat eller bara i liten omfattning är att föra körjournal. Den ska föras löpande och bör enligt Skatteverket innehålla följande uppgifter; mätarställning vid årets början och slut, datum och mätarställning vid varje resas början och slut, antal kilometer, var tjänsteresan börjar och slutar samt ärende likväl som vilka orter/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor).

Bilförmån gör att du kan använda bilen privat

Bilförmånen är en schablonbeskattning som inte påverkas av i vilken utsträckning du använder bilen privat. En stor andel privatkörning kan därför vara en anledning till att låta företaget stå för bilen. En tumregel är att om det privata användandet uppgår till 1 600 mil eller mer per år kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att låta företaget stå för bilen. På samma sätt innebär en omfattande användning av bilen i verksamheten ett skäl att låta företaget stå för bilen.

Kan det vara bättre att ta ut högre lön/större överskott från verksamheten och stå för bilen privat. Hur beräknas bilförmånen och vilka krav ställs på biljournalen? Kontakta ditt närmaste kontor så hjälper vi dig med din bil och vad som passar dig bäst utifrån din situation och ditt företag.

Hitta ditt närmaste kontor här