×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Detta gäller när du har sålt fastighet med vinst eller förlust

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.


En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Däremot ska du använda olika blanketter beroende på vilken typ av fastighet du sålt. Det finns separata blanketter för näringsfastighet, småhus, bostadsrätt och näringsbostadsrätt. Det finns också en del regler som är specifika beroende på vilken typ av fastighet du sålt och som påverkar kapitalvinsten.

  • Profilbild_F-1153x1536Om du sålt en näringsfastighet med ett småhus kan småhuset räknas antingen som privatbostad eller näringsfastighet beroende på användningen av bostaden vilket i sin tur påverkar beskattningen. Om småhuset anses vara privatbostad behöver försäljningen av fastigheten delas upp och kapitalvinsten/förlusten redovisas på två separata blanketter. En för näringsfastigheten och en för småhuset, berättar Hanna Glöd Tjänstechef Skoglig rådgivning på Ludvig & Co.

Beräkna vinst eller förlust

Uträkningen av vinst och förlust görs genom att kostnader som försäljningsutgifter, inköpspris, lagfartskostnad, förbättringskostnader mm dras av från försäljningspriset. Om man har fått uppskov med vinst från en tidigare försäljning ska uppskovsbeloppet återföras som en pluspost i kapitalvinstberäkningen när ersättningsbostaden säljs.

Beskattning

Skatten på kapitalvinster är 30 procent men det är inte hela vinstbeloppet som ska tas upp till beskattning vid en fastighetsförsäljning. Hur mycket av vinsten som ska beskattas beror på om du säljer en privatbostad eller näringsfastighet.

  • För en privatbostad ska 22/30 av vinsten beskattas, vilket betyder att det blir 22 procent skatt på hela beloppet. En förlust får dras av med 50 procent. Om du säljer en näringsfastighet med vinst ska 90 procent av vinsten beskattas vilket betyder att det blir 27 procent skatt på hela vinsten. En förlust får dras av med 63 procent, berättar Hanna.

Uppskov med beskattning

Om du säljer en privatbostad med vinst och ska köpa en ny bostad kan du ha möjlighet att skjuta upp beskattningen.

  • Du kan skjuta upp hela eller delar av beskattningen och begäran på uppskov görs i din deklaration. Om du får göra uppskov och hur stor del av vinsten du får göra uppskov med beror bland annat på hur stor vinst du gör och hur mycket din nya bostad kostar, avslutar Hanna.

Hoppas du har fått en bättre inblick i vad kapitalvinstbeskattningen innebär.

Vill du ha hjälp med att redovisa din försäljning? Kontakta oss!