×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skjut upp beskattningen med ersättningsfond

Foretagare_tjejer_1200x600-1

I vissa situationer finns det en möjlighet att med hjälp av s.k. ersättningsfond skjuta upp beskattningen av en intäkt från näringsverksamheten. Det kan gälla exempelvis ersättning för skada genom brand eller annan olyckshändelse på inventarier, byggnader, markanläggningar, mark och på djurlager.

Det kan också gälla om en fastighet tas i anspråk genom expropriation eller annan tvångsliknande försäljning eller om en fastighet avyttras som ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationalisering.

Slutligen kan avsättning till ersättningsfond göras om förfoganderätten till en fastighet inskränks för obegränsad tid med stöd av någon författning, t.ex. miljöbalken, under förutsättning att ersättningen är en engångsersättning. Det kan handla om ersättning för biotopskydd eller naturreservat.

Ersättningsfonden kan tas i anspråk inom tre år. Om dispens erhålls från Skatteverket kan denna tid utökas till upp till sex år. Om ersättningsfonden inte tas i anspråk inom denna tid måste den återföras till beskattning med ett tillägg om 30 procent.

Beroende på typ av ersättningsfond (inventarier, byggnader och markanläggningar, mark respektive djurlager) är användningsområdena begränsade till vissa slag av investeringar. Exempelvis får en ersättningsfond för mark endast tas i anspråk för att anskaffa mark.

Om du vill veta mer om möjligheterna att skjuta upp beskattningen med hjälp av ersättningsfond, ta kontakt med din rådgivare. Hitta ditt närmaste kontor här!

Guide: Så planerar du skattesmart och tar ut vinst med låg skatt  Gör avdrag i företaget och tjäna mer på sikt Hämta guide