×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Fyra nya sporter ingår nu i friskvårdsbidraget

Fyra_nya_sporter_ingar_nu_i_friskvardsbidraget

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också sporter som golf, ridning, utförsåkning och segling ska omfattas av friskvårdsbidraget.

Urban Rydin, skattechef, har under flera år drivit frågan om vad som ska klassas som avdragsgill friskvård.

— Vi är mycket glada för domen som undanröjer den tidigare diskrimineringen av golf, ridning, utförsåkning på skidor och segling som personalvårdsförmåner. Vad som ska klassas som avdragsgill friskvård är en viktig fråga som diskuterats under lång tid. De fyra sporterna är nu godkända som friskvård förutsatt att förmånen riktar sig till alla anställda, säger Urban Rydin.

Tidigare har inte dessa sporter som kräver dyrbarare anläggningar och redskap omfattats av skattefriheten för enklare motion. Under 2016 var det nära att enklare former av golf kunde räknas in i det skattefria friskvårdsbidraget och Skatterättsnämnden lämnade in ett förhandsbesked om att golfspel på pay-and-play-banor och driving range kunde betalas genom friskvårdsbidrag.

Skatteverket överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen som i december 2016 upphävde förhandsbeskedet. En ny mer preciserad ansökan har lett till dagens dom som är principiellt och allmänt hållen och inte enbart kopplad till golfspel. I domen betonar Högsta förvaltningsdomstolen att rättsutvecklingen ska följa samhällsutvecklingen och avspegla förändringar som med tiden sker i synen på olika sporter.

— Utbudet och intresset för olika sporter varierar över landet och skiljer från person till person. Golf, ridning och utförsåkning är utbredda sporter som utövas av många. Det är angeläget och viktigt att friskvårdsförmånerna likabehandlar olika typer av sporter. Syftet med friskvårdsförmånen är att främja hälsan hos medarbetarna. Många arbetsgivare är småföretagare och friskvårdsaktiviteter bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och gladare medarbetare.

Enklare motion och friskvårdsaktiviteter som erbjuds till hela personalen ses som skattefri personalvård. Ofta väljer arbetsgivare att ge förmånen i form av ett bidrag på ett visst belopp så att de anställda kan välja mellan olika aktiviteter.

Skatteverket uttalar nu att så länge en förmån i form av friskvårdsbidrag är av mindre värde, 5 000 kronor, ska bidraget ses som en skattefri personalvårdsförmån. Den som spelar golf kan alltså använda sitt friskvårdsbidrag till golfspel skattefritt.

Men det gäller att se upp. Kostnaden för en enskild aktivitet, till exempel en pay and play- avgift eller en massagebehandling, får inte överstiga 1 000 kronor.

Kontakta oss

Ta kontakt med en rådgivare för mer information om vilka affärsmöjligheter domen öppnar för ditt företag och hur du kan erbjuda personalvård till dina anställda på bästa sätt. Kontakta oss!