×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Hur påverkas familjen av mitt företag? 4 juridiska frågor och svar!

hur påverkas familjen av mitt företag

Även om du som företagare ofta lever och andas din verksamhet så löper livet på parallellt – kanske med familj, barn och framtidsfunderingar. Här har vi samlat fyra vanliga frågor och svar om hur din familj faktiskt påverkas av ditt företag rent juridiskt!

1. Varför ska jag skilja företaget från privatlivet?

För många är det svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan sig själv som företagare och som privatperson. Driver du aktiebolag är gränsen ofta tydligare, då företaget är en egen juridisk person med ansvar och skyldigheter. I en enskild näringsverksamhet kan det dock vara en större utmaning eftersom företaget är registrerat direkt på dig som fysisk person. Framförallt är uppdelningen viktig eftersom företagets intäkter och privata tillgångar beskattas olika. 

Att vara företagare är ofta en livsstil som hela din familj måste anpassa sig till, vilket i sig kan vara en utmaning. Se därför till att du tydligt definierar vad som tillhör företaget och vad som tillhör familjen redan från början, oavsett om du planerar att starta upp en ny verksamhet eller gifta dig. Särskilt viktigt är det när det kommer till ekonomin – du vill inte riskera att börja blanda ihop företagets pengar med dina egna!

2. Hur kan jag göra det så bra som möjligt för min familj?

När du startar eller driver företag kommer du sannolikt att möta varierande framgång längs vägen – vilket kan innebära både möjligheter och utmaningar för hela din familj och er vardag. En av de vanligaste funderingarna företagare brukar ha är hur man kan göra så att det blir så bra för ens familj som möjligt. Hur bra struktur och ordning du än har i företaget kommer det att krävas större flexibilitet och anpassning från din familj än om du skulle ha en vanlig anställning. En bra inställning är att alltid försöka göra sin partner så delaktig som möjligt i vad som sker, för att skapa en större förståelse för att saker kan gå både upp och ner i företaget.

3. Vad händer om det svänger ekonomiskt i mitt företag?

Som företagare måste man ibland vara beredd på att snabbt kunna ställa om hela sitt levnadssätt beroende på hur intäkterna faller ut över åren. För att hantera upp- och nedgång som företagare är det viktigt att försöka bygga upp ett kapital (soliditet) att ha som reserv  oavsett företagets resultat. Prata med din familj om hur företaget går, så att alla känner till förutsättningarna både i goda och sämre tider.

Guide: Företaget och familjen  - Så säkrar du upp inför framtiden Hämta guide

4. Vilka avtal och dokument behöver jag ha koll på?

De flesta företagare vet att man bör upprätta juridiska handlingar för att vara helt trygg. Däremot är det inte ovanligt att vara osäker på just vilka olika handlingar som bör skrivas. För att säkra din familj från eventuella problem eller förändringar i företaget – och vice versa – finns det framför allt fyra viktiga avtal som kan vara viktiga att ha koll på:

1. Kompanjonavtal/aktieägaravtal

Ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal är viktigt att ha om du driver företag tillsammans med någon annan. Det är en överenskommelse som reder ut vad som gäller mellan er som företagspartners, men kan också i viss mån reglera företaget i förhållande till era respektive familjer. Om någon av er skulle bli sjuk eller avlida är kompanjonavtalet ett stöd för hur både företaget och äkta makar ska gå tillväga.

Lästips: Driver ni företag tillsammans? Kompanjonavtalet minimerar risker!

2. Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett enkelt och tydligt sätt för dig att skilja företaget från de gemensamma tillgångar du har i ditt äktenskap. Genom att exempelvis låta företaget förbli enskild egendom kommer det inte att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa och det blir enklare att särskilja kapitalet.

3. Testamente

Ett testamente kanske inte är det första juridiska dokument man som företagare tror behövs – men det är lika viktigt att reglera vad som ska ske om du avlider som om du separerar eller blir sjuk. I ett testamente är det viktigt att vara tydlig och följa alla formella krav som finns för att det inte ska bli fel eller finnas utrymme för misstolkning. Är du exempelvis sambo, och inte gift, så kommer din partner inte att ärva dig per automatik. Detta gör det extra viktigt att definiera vad som ska ske med företaget efter din död.

Lästips: Företagare – därför måste du skriva ett testamente nu!

4. Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att överlåta ansvaret för dina personliga angelägenheter och ditt företag till någon i din närhet, i händelse av att du inte skulle vara förmögen att fatta egna beslut exempelvis vid långvarig sjukdom. Med en framtidsfullmakt tar du saken i egna händer och ser till att någon med faktisk insikt i företaget, vanligen en partner eller annan familjemedlem, kan tillvarata dina intressen och ta beslut i frågor som du inte har möjlighet att själv hantera.