×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så får du bättre koll på dina siffror – nyckeltalen visar vägen

nyckeltalsanalys

Nyckeln till ett lönsamt företagande finns oftast framför näsan på dig, men den kan ändå vara svår att hitta om du inte vet var du ska leta. Genom att göra en ekonomisk nyckeltalsanalys får du bättre förståelse för vad dina siffror visar – och du kan lättare vidta relevanta åtgärder för att lyckas nå dina mål.

Alla företagare är unika, vissa älskar siffror och har stenkoll på sina kassaflöden, medan andra framförallt tittar på sista raden och nöjer sig med att känna till resultatet. För att du ska kunna ta din verksamhet till en ny nivå, exempelvis genom att anställa fler och ta ut mer lön – då behöver du också förstå vad sifforna i balans-och resultaträkningen betyder. De flesta företagare är entreprenörer, som brinner för sin kärnverksamhet, inte ekonomer som älskar att grotta ner sig i detaljer kring kassaflöden, likviditet eller soliditet. Med hjälp av en nyckeltalsanalys – där ett fåtal relevanta nyckeltal utifrån dina rapporter väljs ut, analyseras och följs upp – blir det lättare att tolka siffrorna och på så sätt förstå hur det går för företaget.

Lästips: Viktiga nyckeltal för dig som företagare

 – Det är extremt viktigt att ha koll på kassaflödet i sitt företag. Pengar in minus pengar ut, får aldrig bli pengar slut. Många företag har en stora möjligheter att bli mer lönsamma, men har svårt att inse vad de behöver arbeta med för att lyckas. Det är lätt att fokusera på de siffror som man förstår, och lämna de som känns luddiga. Jag upplever att det är lättare att ta till sig och förstå ett fåtal nyckeltal än att förstå en komplett balans- och resultatrapport. Att ta hjälp med en nyckeltalsanalys är därför ett väldigt bra sätt att ta tempen på företaget för att kunna ta nästa steg i företagsutvecklingen, säger Leif Södermark, Senior Affärsrådgivare. 

 Guide: Så skriver du en affärsplan - steg för steg  En bra affärsplan hjälper dig och dina medarbetare att nå era mål Hämta guide

Analysera mera

Nyckeltal är ett samlingsnamn på olika tal som används för att värdera och analysera ett företag och som används för att ta reda på hur bolaget mår och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Leif Södermark har arbetat som affärsrådgivare i åtta år, och han möter dagligen företagare som behöver hjälp med att få en bättre översikt över ekonomin.

– Många företag, särskilt de med stora kassaflöden och ”tunga” balansräkningar – alltså mycket tillgångar och skulder, har stor nytta av att jobba med nyckeltal. De ska se till att de faktiskt får in det kapital som behövs för att kunna betala skulderna. Vi hjälper till med att välja ut relevanta nyckeltal som vi sedan följer upp antingen månads-, kvartals- eller årsvis. Tanken är att du ska kunna använda nyckeltalsanalysen som ett framåtriktat styrmedel i ditt företagande, säger Leif Södermark.

 Viktiga nyckeltal att följa

Beroende på bransch, till exempel om du har stora varulager, maskintillgångar eller om du arbetar i butik med stora kassaflöden, ser rapporterna väldigt olika ut och det finns därmed skillnader i hur stora sambanden är mellan balans- och resultaträkningen. Det finns några generella nyckeltal som är extra viktiga att hålla koll på:

  • Kassaflödet – pengar in minus pengar ut får aldrig bli pengar slut.
  • Kassalikviditet – visar din betalningsförmåga utifrån ut-/inflöde av pengar.
  • Soliditet – visar på långsiktig betalningsförmåga – ett mått på företagets överlevnadsförmåga över tid. Detta är ett viktigt nyckeltal för banker och andra kreditgivare, då de bedömer företagets kreditvärdighet. Vad soliditeten bör vara är mycket varierande från bransch till bransch.
  • Räntabilitet – företagets förmåga att ge avkastning på kapitalet.
  • Rörelsemarginal – hur stor del av vinsten som blir kvar till räntor, skatt och vinst när kostnaderna täckts. 
Låt oss hjälpa dig att skräddarsy en nyckeltalsanalys som passar just din verksamhet.