×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Investerings- och startstöd för unga lantbrukare

Lantbruksbarometern

Planerar du att starta eller investera i ditt företag på landsbygden? Det finns startstöd och en mängd investeringsstöd i företag på landsbygden att söka. Vi kan hjälpa dig att ta fram en affärsplan, relevanta kalkyler och eventuella bilagor som krävs för en komplett ansökan.

Vad krävs i ansökan?

För att investeringen ska få stöd måste den uppfylla vissa kriterier. Ju fler kriterier investeringen uppfyller desto högre är möjligheten att få stöd. Ansökningarna inkomna till ett visst datum konkurrerar med varandra och behandlas i de flesta fall i beslutsomgångar. I ansökan ska det finnas en affärsplan som beskriver företagets utveckling samt beräkningar som visar på effekten av investeringen.

Guide: Lilla nyföretagarbibeln Kom igång med ditt företag – så att du kan göra rätt från början Hämta guide

Vilka investeringsstöd går att söka?

Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring

 • Investeringar för ökad konkurrenskraft
 • Investering för energieffektivisering samt energigrödor.
 • Investeringar som minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd vid förädling av jordbruksprodukter till livsmedel.

Företagsutveckling

 • Investeringar i gödselbaserad biogas.
 • Investeringar i förnybar energi t ex. solenergi.
 • Investeringar som skapar nya jobb på landsbygden.
 • Startstöd för dig som vill starta eller ta över ett jordbruks-, trädgårds eller rennäringsföretag

Miljöinvesteringar

 • Stängsel mot rovdjur
 • Engångsröjning av betesmarker
 • Förbättring av vattenkvalitén
 • Anlägga eller restaurera våtmarker och dammar
 • Anläggning av tvåstegsdiken och reglerbar dränering.

Investeringar i landsbygden

 • Småskalig infrastruktur för turism och rekreation
 • Stöd till utveckling av natur och kulturmiljöer

Hur går du tillväga för att söka stödet?

Se först till att du uppfyller kriterierna för att vara berättigad till stöd. Läs mer om stöden på Jordbruksverkets hemsida. Det finns en bestämd pott pengar i varje beslutsomgång. Tänk på att det är den med bäst ansökan som får stödet.