×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så säkerställer och maximerar du det nya investeringsstödet

 

Går du som lantbruksföretagare i investeringstankar för att utveckla ditt företag? Då har du möjlighet att få ta del av Jordbruksverkets investeringsstöd från i år 2023. I denna programperiod kan de flesta företag få högre stödbelopp samtidigt som konkurrensen om de stödbelopp som betalas ut kommer att vara hårdare och färre kommer att få stöd. Därför krävs att ansökan får mesta möjliga poäng för att inte bli avvisad.

Den hårdare konkurrensen innebär också att även om du inte ska investera i år behöver du redan nu planera din investering. Dels för att optimera poängen dels för att kunna söka i flera beslutsomgångar och på så sätt maximera möjligheten till stöd. Den nya programperioden innehåller också en rad andra nyheter. Förutom att stödnivåerna har ändrats har vissa stöd tillkommit, till exempel det för torkanläggningar som nu fått en egen budget medan det för nya jobb på landsbygden har tagits bort. I stället kommer det att finnas ett stöd för diversifiering av lantbruksföretag. 

  • 63432Att många företag kan få ett högre stöd skapar möjligheter att få stöd för en större del av investeringen. Däremot kommer färre stödansökningar att beviljas då budgeten är ungefär densamma som tidigare år. Det gör att endast de ansökningar som når högst poäng kommer att beviljas stöd. Resterande kommer att avvisas, berättar Åsa Andersson, Investeringsrådgivare på Ludvig & Co.

Mycket pengar att tjäna

Från 2023 beviljas investeringsstödet till större del utifrån ett gemensamt poängsystem för hela landet. Bedömningen kommer i stor utsträckning bygga på investeringens ekonomiska effekter på ditt företag. Bedömningen av ansökan görs som tidigare av den lokala Länsstyrelsen.

  • Vi vet vilka parametrar som poängsätts och kan därför hjälpa till att optimera poängen i din ansökan och därmed chanserna för dig att få ta del av investeringsstödet. Vi hjälper dig också att få koll på vilka olika stöd som finns att söka och när ansökningsomgångarna är öppna. Det rör sig om mycket pengar, upp till 40 procent av investeringen, så är du inte säker – ta hjälp. Det tjänar du på!, säger Åsa.

Alla 21 länsstyrelser i Sverige och Sametinget har olika ansökningsomgångar precis som i förra programperioden. Men i denna programperiod har vissa Länsstyrelser också valt att hålla stängt under vissa perioder. De ansökningar som ändå kommer in under dessa perioder kommer avvisas.

Kontakta oss! Vi hjälper dig

 

Fakta om investeringsstöd

Du som lantbruksföretagare kan få upp till 40 procent av investeringen betald genom investeringsstöd. Stödet söks hos den lokala Länsstyrelsen. Ansökningar som kommit in under samma period jämförs med varandra i ett poängssystem som Jordbruksverket tagit fram, ansökan handläggs sedan av Länsstyrelserna, precis som under förra programperioden. En annan skillnad i denna programperiod är att en större andel av poängsättningen är gemensam i hela landet. 

Läs mer om regelverket och hur ansökningsperioden ser ut för din regionala Länsstyrelse 

Hör av dig till oss på Ludvig & Co så hjälper vi dig för att göra den bästa ansökan utifrån förutsättningarna för din investering. 

Guide  Guide: Investeringsstöd  Våra tips för att ta beslut om investering i en osäker tid Hämta Guide