×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Gör medarbetare till nya delägare för att attrahera och behålla dem

Många företag upplever idag problematiken att inte kunna hitta rätt kompetens. Den kompetens som finns i bolaget blir därför extra viktig att behålla. Mot bakgrund av den höga inflationen det vara svårt att möta nyckelmedarbetares löneförväntningar. Att göra medarbetare till delägare genom aktieöverlåtelser kan vara ett effektivt sätt att bemöta förväntningarna och behålla och attrahera medarbetare på lång sikt.  


Delägarskapet skapar en känsla av inkludering, knyter den anställde nyckelmedarbetaren närmare bolaget och är ekonomiskt fördelaktigt för alla inblandade.  

  • 83276Förutom att många bolag har ett mycket högt personberoende av sina nyckelspelare, står många inför risken att antingen behöva rekrytera dyrt eller tvingas ge upp en väsentlig del av vinsten till förmån för ökade personalkostnader för att möta den anställdes lönekrav, berättar Björn Johansson, Transaktionsspecialist på Ludvig & Co.

Så skapar man delägarskap och fördelarna

I samband med överlåtelse till nyckelpersoner görs ofta en del-exit, där ägarna säljer en minoritetspost/aktiepost till den anställda medarbetaren. I många fall innebär detta även en god affär för säljaren, som får realisera delar av sina upparbetade bolagsvärden genom överlåtelsen. I många överlåtelser till nyckelpersoner finns en önskan om att sälja bolaget till marknadsvärde, men i många fall vill man genomföra en överlåtelse till ny partner till en så låg köpeskilling som möjligt.  

  • Speciellt dessa transaktioner ser vi en stor efterfrågan på idag. Bolagens marknadsvärden har gått ned under det senaste året och i många fall bidrar lågkonjunkturen till att man kan motivera ett mycket lägre värde på bolaget än vad som var möjligt bara för ett eller två år sedan, samt konstruera mer förmånliga transaktionsupplägg. Säljarna och köparna, som ofta anlitar oss samstämmigt, vill kunna pricka botten och gärna slippa stora reverslån. Det är ofta relativt framgångsrika ägarledda bolag där köparna kan spara någon miljon för sin andel bara tack vare ett lägre motiverat marknadsvärde, säger Björn Johansson, transaktionsspecialist på Ludvig & Co. 

Med en träffsäker bolagsvärdering gör du en bättre affär

Inte bara de lägre bolagsvärderingarna bidrar till efterfrågan på överlåtelser till anställda, utan även ovissheten inför de egna marginalerna i kombination med kommande års avtalsrörelse.

  • Många bolag står inför sämre marginaler och man vill därför knyta nyckelspelarna till sig innan 2024 års löner blir föremål för diskussion, avslutar Björn.

Är du intresserad av att veta mer så hjälper vi gärna dig!