×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Topp 3 fördelar med ett kompanjonsavtal

3-fordelar-med-ett-kompanjonsavtal

När du driver företag ihop med någon annan tjänar ni alltid på att ha ett kompanjonsavtal – oavsett vilken bransch eller marknad ni är verksamma inom. I det här inlägget listar vi de tre främsta fördelarna med ett kompanjonsavtal – så ni kan göra rätt redan från början! 

Ett kompanjonsavtal är inte obligatoriskt, utan högst frivilligt att upprätta. Däremot är det kanske det viktigaste dokumentet för att skapa samsyn och hjälpa er att driva företaget åt rätt håll, samtidigt som det ger en trygghet i oförutsedda situationer. Syftet med kompanjonsavtalet är framför allt att lösa frågor mellan er på ett annorlunda och mer fördelaktigt sätt jämfört med gällande lagstiftning. 

Här är de tre viktigaste fördelarna med ett kompanjonsavtal:

1. Ni får kontroll över ägarkretsen

Ett kompanjonsavtal hjälper er att reglera vilka personer som får ingå i företaget. Ni vill normalt sett inte att vem som helst ska kunna bli delägare, och ni vill ge den som vill sluta möjligheten att gå ur företaget på ett kontrollerat sätt. Utan ett kompanjonsavtal kan ni lätt tappa kontrollen över äganderätten i företaget, vilket kan innebära att en främmande person träder in och börjar genomföra förändringar som tar en oplanerad riktning. I värsta fall kan det resultera i att ni tvingas sälja bolaget, om finansieringen inte räcker till exempelvis. Med kompanjonsavtalet kontrollerar ni ägarkretsen på detaljnivå, och förhindrar obehöriga från att riskera företagets framtid.

Guide: Att driva företag tillsammans – så lyckas ni  Så kommer ni överens och löser utmaningar redan från början Hämta Guide

2. Ni kan reglera inriktningen på er verksamhet

Med ett kompanjonsavtal gör ni det klart och tydligt redan från början vilken inriktning ni ska ha på verksamheten, och kan reglera detta precis som ni vill. Detta hjälper till att skapa en enighet kring framtida beslut, och lägger grunden för hur företaget ska styras och utvecklas på bästa sätt. 

Genom att ha en nedskriven överenskommelse både för hur den dagliga verksamheten ska se ut, och åt vilket håll utvecklingen ska gå, förhindrar ni oenigheter kring såväl företagsutveckling som drift, ledarskap och strukturer.

3. Ni minimerar risken för missämja och oenigheter

Genom att teckna ett kompanjonsavtal skyddar ni även det kanske viktigaste i företaget – nämligen relationen mellan dig och din företagspartner. Ett fullständigt kompanjonsavtal hjälper till att minska risken för oenighet i avgörande beslut, eftersom ni redan definierat regler och riktlinjer kring hur ni ska agera. Oenigheter kan uppstå inom flera olika områden – och har ofta sin grund i vilka ambitioner, kunskaper, erfarenheter eller intressen ni har. 

Till exempel kanske någon av er har varit anställd tidigare, och är van vid att arbeta från 8-17 – snarare än dygnet runt som många entreprenörer gör. Samtidigt kanske den andra partnern vill driva en parallell verksamhet vid sidan om företaget. I kompanjonsavtalet kan ni reglera både hur mycket var och en ska jobba och hur mycket tid ni kan lägga på till exempel konsultverksamhet utanför bolaget. 

Känner du igen dig? Läs inlägget om 5 vanliga misstag som kan uppstå när du driver företag ihop med en vän.

I kompanjonsavtalet kan ni även bestämma vad som ska hända om någon vill sluta i företaget. Detta är ofta en vanlig orsak till problem och missämja – men genom att definiera hur ni ska lösa situationen både rent praktiskt och känslomässigt redan i ett tidigt stadie kan ni enkelt undvika gnissel mellan er i längsta möjliga mån. Ett kompanjonsavtal är helt enkelt till för att hjälpa er att komma överens om allt som krävs för att företaget – och respektive ägare – ska må bra.

OBS!

Det finns en uppsjö av mallar för kompanjonsavtal på nätet – men kom ihåg att dessa aldrig är representativa för just er verksamhet. Det är viktigt att upprätta avtal som följer era tankar och förutsättningar och – inte minst! – håller i en rättslig prövning.