×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Trots ökad lönsamhet bävar lantbrukarna för framtiden

Lönsamheten för Sveriges lantbrukare har förbättrats och de upplever ett ökat förtroende från konsumenterna. Samtidigt ligger sämre tider i horisonten och stormen har troligtvis bara börjat. Högre pris på insatsvaror och drivmedel, skenande elpriser samt räntor som når nya höjder förväntas pressa branschen det kommande året. Det visar Lantbruksbarometern Höst från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Lantbrukarna har som helhet en mer positiv syn på sin lönsamhet nu än i våras, samtidigt spår de att sämre tider är i antågande och är mer pessimistiska inför framtiden. Undersökningen visar att lantbrukarnas lönsamhet varierar mycket beroende på produktionsgren. Mjölkproducenter och växtodlare upplever en positiv lönsamhet medan gris- och nötköttsproducenter upplever en mycket låg lönsamhet.

 • Det är tydligt att lantbrukarnas marginaler är under press. Vi får bland annat signaler om nötköttsproducenter som funderar på att dra ned på produktionen för att inte behöva köpa in spannmål. Det kan konstateras att fler kostnadsökningar kommer pressa lantbrukarnas likviditet under det kommande året, säger Filip Olsson, segmentschef Skog & Lantbruk på Ludvig & Co.

Lantbruksbarometern - 2022 - höstsiffror Läs om 500 svenska bönders uppfattning om konjunkturen. Hämta Lantbruksbarometern

Satsningar på ett hållbart svenskt lantbruk har gett resultat

66 procent av lantbrukarna upplever att konsumenterna har förtroende för dem, en ökning med 8 procentenheter jämfört med i fjol. Störst förtroende upplever grisköttsföretagen och lägst upplever växtföretagen.

 • Förtroendefrågan är otroligt viktig för svenskt lantbruk och det är därför glädjande att satsningarna på ett hållbart och lönsamt lantbruk börjat ge resultat. Samtidigt är det viktigt att inte tappa fart i arbetet och vår förhoppning är att den nya regeringen fortsätter driva frågorna aktivt, säger Björn Elfstrand, VD Sparbankernas Riksförbund.

Ökad skuldsättning och skenande priser pressar näringen

Den totala skuldsättningen inom svenskt lantbruk ökade 2021 med 17,6 miljarder, vilket motsvarar en tillväxttakt med 5 procent jämfört med 2020..

 • Räntekostnaden har på ett år fyrdubblats, vi ser även stigande priser på drivmedel, el och insatsvaror och det kommer drastiskt försämra lantbrukarnas marginaler. Industrin och dagligvaruhandeln behöver omgående komma överens om höjda avräkningspriser annars kommer Sveriges lantbrukare gå på knäna det kommande året, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog och Lantbruk, Swedbank.

Insikter och analyser utifrån Lantbruksbarometern höst 2022

 • Lantbrukarna upplever något förbättrad lönsamhet men är pessimistiska inför framtiden.
 • Ökat förtroende från konsumenterna är glädjande för svenskt lantbruk.
 • I princip oförändrad likviditet för lantbrukare som helhet. Nöt- och grisköttsproducenter upplever dock en sämre likviditet jämfört med hösten 2021.
 • Skuldsättningen fortsätter att öka och kommer pressa näringen under det kommande året.

Tips från lantbrukskollegor för att öka lönsamheten

Tips till Sveriges lantbrukare

 • Följ regelbundet upp din verksamhet och ha koll på kassaflödet.
 • Följ politiska händelser, till exempel EU:s taxonomi och gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP).
 • Se över det egna skyddsnätet vad gäller försäkringar, pension och generationsskiften.
 • Följ marknaden, använd ditt nätverk och var lyhörd för nya konsumtionsmönster och behov för att fånga nya affärsmöjligheter.

Fakta om Lantbruksbarometern

Lantbruksbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna som visar lantbrukarnas uppfattning om det
aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och årets Lantbruksbarometer är den 35:e helårsupplagan.

Nettotalet för lönsamhetsindexet kan variera från minus 100 till plus 100. Höstens rapport bygger på intervjuer med 1 000 lantbrukare
som Kantar Sifo gjorde i september 2022.