×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Uppåtgående trend men svenskt lantbruk står inför flera utmaningar

Även om den svenska skörden generellt var god under 2019 och fler lantbrukare ser positivt på sin lönsamhet i år finns det många utmaningar som ibland är svåra att planera för. Det visar Lantbruksbarometern 2020 från Ludvig & Co (f.d. LRF Konsult), Swedbank och Sparbankerna.

I årets undersökning ställdes frågor kopplade till sårbarhetsrisker och svaren gav en relativt samlad bild. Många upplever osäkerheten om pris som en risk, men framför allt risker kopplade till väder och klimat samt politiska händelser, till exempel EU-stöd, livsmedelsstrategin och EU:s gröna giv.

Lantbruksbarometern 2020 Hämta barometern här

- Lantbrukarna efterlyser en större politisk långsiktighet. De investerar inte bara för sig själva utan även för kommande generationer, då behöver de spelregler som gäller för en längre period, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank som samtidigt ser fram emot resultatet av regeringens utredning om ett fossiloberoende lantbruk.

Klimatförändringar och omvärldshändelser påverkar

Samtidigt som knappt fyra av tio av de tillfrågade lantbrukarna vidtagit åtgärder för att möta klimatförändringar uttrycker mer än hälften av dem att de vill lära sig mer om hur detta kan påverka deras verksamhet. Men det är inte bara regn, stormar och torka som de måste förhålla sig till.

- Bara de senaste veckorna har vi sett hur lantbrukare i Sverige kan påverkas av världshändelser som inte är direkt kopplade till deras verksamhet, till exempel coronaviruset inverkan på den globala handeln med jordbruksprodukter. Det är en ny bricka på lantbrukarnas spelplan som kan skapa osäkerhet, säger Per Skargren, segmentschef Skog och lantbruk, Ludvig & Co.

Ser nya affärsmöjligheter i energiproduktion

Majoriteten av Sveriges lantbrukare jobbar ständigt med åtgärder för att förbättra sin lönsamhet inte minst genom att att effektivisera sin verksamhet, men man letar även efter nya affärsmöjligheter. En är energiproduktion, både för eget bruk och för att sälja, vilken har ökat sedan förra året.

- Hållbara energilösningar är viktiga för att lantbrukare i hela landet ska kunna utveckla sina företag. Det är positivt att intresset för skogsråvaror ökar men inte att satsningarna på solenergi och vindkraft gått ner. Vår bedömning är att omvärldsfaktorer, inte minst låga elpriser och långa väntetider för besked om stöd, påverkar negativt, säger Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund.