×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Värdera skog - så går det till!

värdera skog - så går det till

Att värdera skog kan vara en bra idé om du funderar på att sälja, om det börjar bli dags att lämna över till barnen, vid upplösning av samägande eller om du går i tankarna att göra en investering. Här beskriver vi hur processen går till!

När ska jag värdera skog?

Om du funderar på att sälja din skogsfastighet men inte riktigt bestämt dig än, kan det vara bra att göra en fastighetsvärdering. Informationen du får från värderingen kan hjälpa dig att ta ett beslut om huruvida du borde sälja nu eller utveckla skogsfastigheten. 

Andra tillfällen då det är klokt att värdera skog är inför ett generationsskifte, om ett samägande ska upplösas eller om du står inför ett beslut om att köpa ny mark eller göra stora investeringar på fastigheten.

Varför behövs en fastighetsvärdering?

Om du ska investera genom att till exempel köpa mer mark eller bygga en byggnad är en värdering nödvändig i diskussion med banken. En annan bra anledning med att värdera sin skogsfastighet är att få kännedom om vilka övriga möjligheter som eventuellt kan finnas, utöver rent skogsbruk. 

Om till exempel kommunen planerar framtida exploatering kan det finnas ett stort värde i att ha en skogsfastighet som ligger stadsnära. Eller så kanske du har några byggnader på fastigheten. Torpen nere vid sjön som genererar en hyresintäkt påverkar värdet. Kanske finns det också en brygga där du kan hyra ut båtplatser? Vad kan stora outnyttjade ekonomibyggnader nyttjas till? Går det att skapa en intäkt för uthyrning? 

Genom att göra en värdering kan du därmed upptäcka nya möjligheter som du kanske inte har sett tidigare.

Hur förbereder jag mig inför en värdering?

Ta kontakt med en fastighetsmäklare eller en fastighetsvärderare som har god kunskap om skogsfastigheter. Eftersom det är betydligt mer komplext än att värdera en villa är det viktigt att den du anlitar har den specialistkompetens som krävs. 

Ta fram alla handlingar du har som är kopplade till fastigheten. Det kan vara servitut och andra avtal om nyttjanderätt, skogsbruksplan och information om gemensamhetsanläggningar eller samfällighetsföreningar. Dessa går du sedan igenom i samråd med den du valt ska värdera din fastighet.

Hur går värderingen till?

Fastigheten värderas del för del med speciella metoder för varje så kallade ägoslag. Skogen värderas för sig, byggnader för sig och åkermark för sig. 

Fastighetsvärderaren utför ett omfattande detektivarbete med att samla in information från en rad myndigheter och instanser för att få komplett information om fastigheten. 

Vad påverkar värdeutlåtandet?

Olika typer av information påverkar fastighetens värde i olika utsträckning. Finns det till exempel några delar av fastigheten som begränsar fastighetsägarens brukande, som nyckelbiotoper, naturreservat eller kulturlämningar? Därefter gör värderaren en helhetsbedömning av värdet. 

Resultatet av värderingen blir marknadsvärdet på din fastighet. Alltihop sammanställs i ett värdeutlåtande som fastighetsvärderaren skriver under och lämnar till dig som beställt värderingen, så att det kan användas som underlag för ett generationsskifte eller vid en eventuell försäljning.

Hur lång tid tar en värdering?

En värderingsprocess kan ta allt från några dagar till flera veckor, beroende på hur omfattande informationsinsamlingen blir och beroende på om det redan finns en uppdaterad skogsbruksplan eller ej. Det är viktigt att komma ihåg att det värde som står i värdeutlåtandet avser det högst sannolika marknadsvärdet vid tidpunkten för själva värderingen. Värdet avgörs av de faktorer som påverkar marknaden – så vid en försäljning vid ett senare tillfälle kan det bli så att fastigheten säljs till ett högre eller lägre pris.

 

Kostnadsfri värdebedömning  Nyfiken på vad din fastighet är värd? Vi hjälper dig med en muntlig  värdebedömning – kostnadsfritt Boka tid