×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

10 tips för ett framgångsrikt 2023

H

Har du god framförhållning och mod att fatta beslut? I så fall har du två viktiga faktorer för att bygga ett framgångsrikt företag. Det menar affärsrådgivaren Jonas Nilsson. Läs om hans framgångstips – och varför det är så viktigt att planera för 2023 redan nu.

63391Vad krävs för att bygga en framgångsrik verksamhet inom gröna näringar? Jonas Nilsson på Ludvig & Co i Halmstad vet. Han har jobbat nära skogs- och jordbruksföretag i många år.

 • Jag tänker att de som är framgångsrika har en god planering och framförhållning i sin verksamhet. De har också möjligheten – och modet – att fatta egna beslut, i stället för att tveka och till slut hamna i en situation där man tvingas fatta beslut. Det gör skillnad!

Han ger ett exempel: med det ryska hotet om att strypa gasen till Europa helt kan det vara bättre att passa på att köpa åtminstone en tredjedel av sin gödning nu, i stället för att vänta och vänta och se vad som händer. Då kanske man tvingas köpa när gödningen är ännu dyrare eller i värsta fall inte kan köpa alls.

Många lantbrukare är väldigt produktionsfokuserade, menar Jonas Nilsson. Inget konstigt med det. Men för att bygga riktig framgång krävs ett starkt fokus på vad som driver affären i företaget. Här kommer affärsrådgivaren in i bilden, som kan hjälpa till med likviditetsprognoser, inköpsstrategier, kostnadsuppföljningar, riskbedömningar och inte minst att beräkna produktionskostnader.

 • Det är jättebra att titta på hur de olika grenarna i företaget går. Vad kostar det till exempel att producera ett ton vete eller ett kilo mjölk på just min gård?

Kanske ser ni då att en av grenarna går med förlust och drar ner det totala resultatet. Då kan du ta beslut om att avveckla den för att i stället utveckla där du kan göra bättre affärer.

Under samtalet med Jonas Nilsson återkommer han flera gånger till likviditeten och hur viktigt det är att göra en prognos framåt. Nu, efter skörden, är det perfekt att börja summera 2022 och göra en prognos för 2023. Just i höst kan det vara viktigare än någonsin, om man ska tro honom.

 • Jag tror att lantbruket kommer att få ett bra 2022, generellt. Men jag är orolig för 2023 och de likviditetsproblem som kan uppstå. Vi bärgar nu en skörd som är bättre än vi trodde och många får krisstöd. Men priset på gödningen som vi köper in nu är hög och om spannmålspriserna går ner nästa år kan det bli ett riktigt jobbigt 2023. Därför behöver man göra en riskbedömning nu, men utan att gå i detalj. Hur kan jag påverkas av det som händer?

Har du fått bra betalt för din produktion nu, så finns det anledning att försöka hålla i pengarna lite till, menar Jonas Nilsson och pekar på orosmoln som räntehöjningar, högre energipriser, ökade investeringskostnader, väderpåverkan och annat som kan ställa till det nästa år.

 • En del har hål att stoppa till, då måste pengarna gå dit, medan andra haft en bättre styrning på företaget och har råd med investeringar. Men om man har möjlighet att hålla nere kostnaderna och göra en likviditetsprognos samt riskbedömning så tror jag det är bra.

Jonas 10 framgångsfaktorer

 1. Sälj i stället för leverera.
  ”Tänk att du ska sälja din vara i stället för att bara vara en underleverantör. Det blir mer affärsmässigt då. Följ försäljningspriserna noga och fundera på när som är rätt läge att sälja – och vilka volymer. Det är alltid sämre att tvingas sälja i skörd. Den som har möjligheter till lagring har ett bättre läge.”
 2. Följ pristrenden.
  ”När är rätt läge att sälja? Kanske ska du dela upp försäljningen under året och sälja varannan månad. Då kanske du visserligen inte prickar in årets högsta pris, men du riskerar inte heller att sälja allt till lägsta pris.”
 3. Marknadsför kvaliteten.
  ”Låt göra kvalitetsanalys på din produkt, så får du lättare upp priset för den bästa kvaliteten. Du kan dela upp försäljningen på olika aktörer beroende av kvalitet. Ha bra koll på dina volymer också så blir du en mer trovärdig affärspartner.”
 4. Titta på nyckeltal och effektivitet.
  ”Det kan vara diesel per hektar, antal kronor per ko eller till exempel arbetade timmar per hektar eller ko. Vi kan hjälpa till med att mäta vad produktionen kostar och kan benchmarka (jämföra) mellan olika år eller med liknande företag i samma bransch.”
 5. Gör en riskanalys.
  ”Det är inte ovanligt att mina kunder har 15–20 miljoner i lån. Då blir räntehöjningarna kännbara. Det är en finansiell risk – sedan finns hela kapitalrisken i odlingen. Hur stor är odlingsrisken om jag kanske inte får så mycket betalt som jag behöver eller får en lägre skörd? Många lantbrukare glömmer också risken om till exempel företagsledaren blir sjuk.”
 6. Gör en personalstrategi.
  ”Det är svårt att få tag i personal, det vet alla. Nu diskuteras det alltmer kring robotisering. Då krävs en investeringsstrategi också – vad är det förväntade kravet på egen insats om du har en investering på fyra miljoner?”
 7. Ränteförhandla.
  ”Har du inte värderat din fastighet på länge så gör en ny värdering och kanske uppdatering av skogsbruksplanen. Skapa ett underlag inför förhandling med banken för att få ner bankräntan eller kanske ta kontakt med annan bank.”

  Även om man vill konkurrensutsätta sin bank så är det viktigt att vårda bankrelation, utan finansiering är företaget mycket känsligt.  
 8. Ta in externa bollplank.
  ”Vi sätter gärna ihop gårdsråd med företagaren och till exempel affärsrådgivaren, en produktionsrådgivare och en finansiell analytiker. Det kan vara ett jättebra stöd för att få andra ögon på verksamheten. Ett mindre företag kan i stället köpa några timmar av sin ekonomi- eller affärsrådgivare på våren och några nu på hösten för att få hjälp att tolka resultaträkningen och göra prognoser framåt. Använd gärna en annan företagare som du litar på som bollplank också. Det måste inte vara en lantbrukare.”
 9. Kolla dina försäkringar.
  ”Har du breddat din verksamhet? I så fall är det viktigt att du har försäkringar som täcker även de nya delarna. Tvinga försäkringsbolaget att komma ut på besök för att se på verksamheten så att du är rätt försäkrad.”
 10. Anlita jurist.
  ”Om du till exempel vill arrendera ut mark för en solenergipark så anlita en jurist för att få hjälp att få till bra avtal. Ofta är en kombination av affärsrådgivare och jurist den bästa lösningen.”