×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Gardera dig för naturens krafter – vi berättar hur

skogsbrand_1200x600

Väder ställer till det ibland. Långvarig torka kan exempelvis ligga till grund för skogsbränder, stormar fäller skog och får tak att blåsa bort. Här ger vi tips på vad du kan göra för att förhindra stora skador. Vi redogör för vikten av att vara rätt försäkrad samt ger konkreta råd kring vad du ska göra om olyckan är framme.


Förebygg skador

Att förebygga skador i så stor utsträckning som möjligt är såklart viktigt. Brandskyddsföreningen Sverige har många bra tips för hur du kan förebygga brand på din gård och hos dina djur. Se exempelvis till att du har nödvändig släckutrustning, det vill säga vattenslang på centrumrulle i djurstall och att det finns minst en sex kilos pulversläckare i övriga brandfarliga utrymmen. Egen släckutrustning hindrar flera storbränder varje år. När det gäller snö, har du som försäkringstagare en skyldighet att skotta tak för att försäkringen ska gälla. Tänk därför på vilken lutning du väljer på taket redan vid byggtillfälle, för att i största mån förhindra att snö ligger kvar på taket. Att sköta sin skog rätt och att ha blåst i åtanke, kan rädda många träd när stormen står för dörren. Det gäller därför att röja och gallra i tid för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de bra träden. Att ha en uppdaterad skogsbruksplan är viktigt när värdering ska göras av nedbrunnen skog.

Är du rätt försäkrad?

Att vara rätt försäkrad är viktigt för att mildra den ekonomiska skadan om olyckan är framme. Försäkringsbolagen ställer stora krav på att du som företagare är rätt försäkrad, vilket tyvärr allt för ofta inte är verkligheten. De vanligaste misstagen i försäkringarna är felaktig omsättning, felaktigt inventarievärde, felaktigt val av fullvärde kontra första risk, felaktig försäkring till den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Det är också vanligt att vara underförsäkrad eller dubbelförsäkrad. Att träffa sitt försäkringsbolag en gång om året är därför viktigt. Om du har ett produktionslantbruk och lever av ditt företag bör du se över under hur lång tid du får avbrottsersättning. Vår rekommendation är att det helt klart bättre att ta i än att snåla med premien.  

Så här gör du om skada uppstått

 1. Som försäkringstagare är du skyldig att begränsa skadans omfattning i den mån det går.
 2. När du blivit drabbad ska du så fort som möjligt meddela ditt försäkringsbolag och din bank att skada inträffat.
 3. Har du drabbats av brand ska du även anmäla det till kommunen och om djur är inblandade ska förordnad veterinär kontaktas om djur skall avlivas och värderas.
 4. Dokumentera branden och de skador som uppstått genom att filma och fotografera så fort det är möjligt.
 5. Vi rekommenderar dig att inte göra några stora åtgärder innan du fått din försäkringsersättning bekräftad. Fokusera istället på att notera vad som hänt, vilka skador som uppkommit, vilka kontakter du haft och när, vilka beslut som fattats och vilka åtgärder som genomförts. Glöm heller inte att dokumentera alla kostnader som uppkommit. På så sätt har lättare att föra diskussion med försäkringsbolaget om din ersättning.
   

Vi kan hjälpa dig!

En brand eller annan större skada kan vara mycket traumatisk och det är ofta svårt att tänka klart kring hur man ska gå tillväga. Våra försäkringsrådgivare har lång erfarenhet av att hantera komplicerade skadeärenden som exempelvis brand, snöras eller storm. Vi kan exempelvis hjälpa dig i beslutsprocessen och att förhandla med försäkringsbolag. Vi har många gånger hjälpt till för att få bra överenskommelser med försäkringsbolagen när det gäller ersättningar.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Råd och stöd om vad som gäller efter skadan har inträffat
 • Framtidssamtal om vilka alternativ som finns för framtiden
 • Beräkningar av driftsavbrottsersättningen, och framtagning av beslutsunderlag
 • Rådgivning kring ersättning för skador på byggnader och övrig egendom
 • Biträde under förhandlingarna med försäkringsbolaget

Läs mer och kontakta oss om du behöver hjälp

Är du medlem i LRF får du som drabbats av större skada första rådgivningstillfället kostnadsfritt. Läs mer här