×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Uppdatering av 3:12-reglerna: Så här ser förslagen ut

Den 3 juni presenterades ett förslag som ska förenkla och förbättra 3:12-reglerna – de regler som styr beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansföretag. De föreslagna ändringarna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2026. Nu ska utredningen sändas ut på remiss och därefter kan vi med stor sannolikhet förvänta oss ett lagförslag som kommer att läggas fram för beslut i riksdagen under hösten 2025.

78939[1]Vår skattespecialist Susanne Pålsson sammanfattar de viktigaste förändringarna som utredningen föreslår:

Ny beräkningsregel för gränsbelopp

 • Dagens regler för beräkning av årets gränsbelopp, det vill säga förenklingsregeln och huvudregeln slås samman till en kombinerad regel. Den nya modellen för beräkning av årets gränsbelopp bygger på ett grundbelopp uppgående till fyra inkomstbasbelopp avseende samtliga andelar i företaget. Därtill får den del av en delägares lönebaserade utrymme, efter avdrag för åtta inkomstbasbelopp, läggas till. Den som äger del i fler företag får max tillgodoräkna sig ett grundbelopp.

Nytt om lönebaserat utrymme

 • Löneuttagskravet slopas. I stället införs en regel som innebär att varje delägare ska minska sitt lönebaserade utrymme med åtta inkomstbasbelopp.
 • Regeln om att det lönebaserade utrymmet får uppgå till max 50 x egen lön ändras inte.
 • Makar ska beräkna ett gemensamt lönebaserat utrymme.
 • Den så kallade 4 -procentsspärren föreslås slopad, vilket medför att delägare med små andelsinnehav ges möjlighet att beräkna lönebaserat utrymme.

Övriga förslag på regeländringar

 • Karensperioden förkortas från fem till fyra beskattningsår.
 • Syskon, syskons make och deras barn ska inte längre räknas som närstående när det gäller utdelning och kapitalvinst.
 • En gemensam takregel för beskattning av utdelning och kapitalvinst föreslås som innebär att högst 90 inkomstbasbelopp behöver tas upp i inkomstslaget tjänst under beskattningsåret och de två föregående åren.
 • Den särskilda definitionen av dotterföretag slopas när det gäller aktiebolag. I stället ska aktiebolagslagens definition av dotterföretag gälla vilket gör det möjligt att utnyttja löneunderlaget fullt ut.
 • Endast omkostnadsbelopp över 100 000 kronor får ränteberäknas vid beräkningen av årets gränsbelopp.
 • Sparat utdelningsutrymme ska inte längre ränteuppräknas.
 • Kapitalunderlagsregeln och indexregeln slopas men får tillämpas till och med beskattningsår som avslutas före den 1 januari 2029.
  Det kan noteras att utredningen inte föreslår några förändringar i sak avseende utomståenderegeln, begreppet samma eller likartad eller bestämmelsen om ägarskiften i fåmansföretag. Några förändringar avseende definitionen av så kallade kvalificerade andelar föreslås inte heller. Dessa komplicerade bestämmelser och begrepp får vi alltså fortsätta brottas med.

Vad innebär förändringarna för dig som fåmansföretagare?

 • Eftersom detta är förslag och alltså inte några beslutade regler avvaktar vi nu remissrunda och lagstiftningsprocess. Det är dock bra att redan nu sätta sig in i förslagen och att följa utvecklingen, säger Susanne Pålsson, Skattejurist på Ludvig & Co.

Ta gärna kontakt med någon av våra skattespecialister om du vill gå igenom vad förslaget skulle innebära för just dig.”