×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Bokslutsdispositioner

Aktiebolag har möjlighet att göra vissa justeringar i bokslutet i syfte att skjuta på skattekostnader till ett senare år, så kallade bokslutsdispositioner. Detta är olika sätt för ett bolag att kvitta en vinst från ett år med förlusten från ett annat och på det viset jämna ut beskattningen. 

Bokslutsdispositioner bidrar till att förbättra likviditeten under valda år, ofta med avsikten att finansiera en expansion eller annan utveckling av verksamheten.

Exempel på bokslutsdispositioner

För ett aktiebolag finns det olika typer av bokslutsdispositioner att använda sig av.

Periodiseringsfond

Den vanligaste formen av bokslutsdispositioner är att du avsätter en del av vinsten till en periodiseringsfond. Det innebär att du skjuter upp beskattningen under en viss tid. Periodiseringsfonden behöver dock återföras, och beskattas, senast sex år efter att avsättningen genomfördes.  

Överavskrivningar

Har du en eller flera tillgångar i bolaget kan du använda värdeminskningen av dessa till att justera verksamhetens resultat och beskattning. Genom att göra avskrivningar som är högre än den beräknade värdeminskningen kan du minska ditt redovisade resultat, och i förlängningen även din skatt.

Koncernbidrag

Om ditt bolag ingår i en koncern har du möjlighet att flytta ett överskott från ett bolag till ett annat bolag inom samma koncern. Koncernbidrag är en effektiv metod för att balansera upp resultat mellan ett bolag med plusresultat och ett bolag med minusresultat. 

Plats i bokföringen

Hur du bokför bokslutsdispositioner beror till viss del på vilken typ av metod du använder dig av. I regel innebär bokslutsdispositioner att företaget får en uppskjuten (latent) skatteskuld. Detta ska bokföras som obeskattade reserver i balansräkningen och som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Ett undantagsfall är koncernbidrag som inte klassas som obeskattade reserver. Detta är medel som är skattepliktiga hos mottagaren och avdragsgilla för avsändaren. De ska dock fortfarande bokföras som bokslutsdispositioner i balansräkningen.

Lästips: Så lätt är det att byta redovisningsbyrå

Inte helt lätt att beräkna bokslutsdispositioner

Vikten av att bokföra, och beräkna, bokslutsdispositioner korrekt kan inte understrykas. Felaktiga beräkningar kan leda till oväntade justeringar i deklarationer och således även oväntade kostnader. Vill det sig riktigt illa kan ditt företag även förlora sin rätt att göra vissa avskrivningar.

Hur du beräknar bokslutsdispositioner beror bland annat på vilken bolagsform du har och på vilka metoder du använder dig av. Du får exempelvis avsätta max 25% av vinstskatten till en periodiseringsfond och vill du göra avskrivningar behöver du ta hänsyn till andra regler.

Justeringar i bokslutet kan ha stor inverkan på företagets ekonomi och är åtgärder som ska genomföras med stor försiktighet. Ta gärna kontakt med oss på Ludvig & Co om du vill ha hjälp med bokföring, bokslut eller söker stöd inom skatterådgivning. Våra auktoriserade redovisningskonsulter arbetar dagligen med dessa frågor och har stor kunskap om hur regelverket ser ut och vilka möjligheter som finns.