×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Bör uppskovsbelopp återföras?

CTA-sa-planerar-du-skattesmart–ta-ut-vinst-med-lag-skatt-1

Har du fått uppskov med beskattning av kapitalvinsten på grund av att du avyttrat en privatbostadsfastighet?

I så fall ska du ta upp en schablonintäkt om 1,67 procent av uppskovsbeloppet i din deklaration. Schablonintäkten beskattas med 30 procent och skatten blir därför ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet (30 % x 1,67 % = ca 0,5 %).

Om du i stället för uppskov väljer att betala skatten (22 procent av vinsten) och finansierar detta med ett banklån blir detta ett billigare alternativ om bankräntan understiger 3,25 procent. Om exempelvis vinsten uppgår till 100.000 kronor blir skatten på schablonintäkten vid uppskov ca 500 kronor (0,5 % x 100.000). Väljer man i stället att skatta fram vinsten blir skatten 22.000 kronor (22 %) och räntekostnaden efter skatteavdrag på ett banklån som uppgår till 22.000 kronor blir också ca 500 kronor om räntesatsen är 3,25 procent (3,25 % x 70 % x 22.000). Med en lägre låneränta blir naturligtvis kalkylen bättre för alternativet att uppskovet skattas fram.

Guide: Så planerar du skattesmart och tar ut vinst med låg skatt  Gör avdrag i företaget och tjäna mer på sikt Hämta guide

Mot bakgrund av det låga ränteläget som gäller för närvarande är det många som funderar på att frivilligt återföra uppskovsbelopp till beskattning för att på så sätt slippa schablonskatten och i stället betala en bankränta på ett lägre belopp.

Omprövning av tidigare deklarationer

Ett alternativ till att återföra uppskovsbelopp i årets deklaration kan vara att begära omprövning av tidigare års deklarationer för att slippa schablonskatten på uppskovet för flera år. I så fall kommer skattekontot att belastas med kostnadsränta. Begäran om omprövning måste ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter det beskattningsår man vill ha omprövat.

Tänk på att det låga ränteläget inte kommer att vara för evigt och att den dag det inte längre är fördelaktigt att ha skattat fram kapitalvinsten är det inte säkert att det finns möjlighet att åter medges uppskov (som nämnts ovan har man sex år på sig att begära omprövning hos Skatteverket).

Notera att om ersättningsbostaden avyttras med förlust blir skatteffekten på uppskovsbeloppet bättre om förlusten kan kvittas mot återfört uppskovsbelopp jämfört med att uppskovsbeloppet återförs tidigare (skatteeffekten är normalt 15 % vid kvittning jämfört med 22 % vid återföring utan kvittning). Vet man redan nu att ersättningsbostaden sannolikt kommer att säljas med förlust under de närmaste åren kan det därför vara bättre att behålla uppskovsbeloppet.

Ta kontakt med din rådgivare om du vill diskutera din situation. Här hittar du ditt närmaste kontor.