×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Underhåll på en näringsfastighet är alltid avdragsgillt

Avdrag näringsfastighet

Du som äger exempelvis en lantbruksfastighet har alltid rätt att göra avdrag för reparation och underhåll på ekonomibyggnader och andra byggnader som är klassificerade som näringsfastighet.

Att man rustar upp byggnaden för att ha en egen häst eller båt i byggnaden spelar ingen roll eftersom den som äger en näringsfastighet alltid anses bedriva näringsverksamhet. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom.

Uttagsbeskattning när näringsfastighet utnyttjas privat

När en näringsfastighet utnyttjas privat ska däremot du som näringsidkare normalt uttagsbeskattas. Det innebär att ditt privata nyttjande ska värderas till det pris som du skulle ha fått om fastigheten eller fastighetsdelen hade hyrts ut på marknaden.

Så ska din näringsfastighet hanteras i deklarationen

Har du funderingar kring hur åtgärder på din näringsfastighet eller privatbostad ska hanteras i deklarationen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Målet avsåg en lantbruksfastighet

Målet avsåg frågan om en ägare av en lantbruksfastighet kunde få avdrag för att renovera bland annat tak och fasad på en lada för att använda som stall där ägarens två privata hästar skulle ställas upp. Eftersom de planerade arbetena var knutna till innehavet av en näringsfastighet fick tak- och fasadarbetena dras av som reparation och underhåll i näringsverksamheten. Domen visar att en renovering som syftar till att göra det möjligt att delvis utnyttja en byggnad för privat bruk inte påverkar rätten till avdrag.


Observera att domen gäller inkomstbeskattning och att det finns ett annat synsätt när det gäller avdrag för den moms som belöper på kostnaderna.

Vi hjälper dig med deklarationen Läs mer