×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skogsägare, vad är avdragsgillt och inte?

avdragsgilltskog

Är du skogsägare och vill veta vad som är avdragsgillt och inte inom skogsbruket? Du är inte ensam, därför reder vi ut vilka kostnader som är avdragsgilla för dig som skogsägare i det här blogginlägget.

Vilka kostnader är avdragsgilla för dig som skogsägare?

Funderar du också på vad du köpt in under året som faktiskt tillhör näringen och kan dras av mot intäkterna före beskattning? Grundregeln är att alla kostnader som är förknippade med intäkterna får dras av. Ta motorsågen som exempel, den används för avverkning av skog, vilket tydligt visar sambandet med intäkterna och får därför dras av. Alla kostnader som hör till näringsverksamheten får givetvis också dras av.

Vanliga avdragsgilla kostnader för en skogsägare:

  • Arbetskläder
  • Facklitteratur
  • Reservdelar och bränsle
  • Tjänster som exempelvis röjning
  • Lön till anställda
  • Räntor på lån som hör till näringsverksamheten
  • Underhåll och reparation av byggnader, markanläggningar och inventarier

Läs mer om vad som är avdragsgillt för dig som företagare!

Kostnader som måste periodiseras

Vissa kostnader måste delas upp på flera år, även om fakturan betalats under året. Hit hör kostnader som skogsägaren har nytta av i mer än ett år, till exempel inköp av inventarier eller anläggandet av en skogsbilväg. Hur mycket som får dras av varje år beror på vad som köpts. Om man till exempel byggt en skogsbilväg ska kostnaden delas upp på tio år. För inventarier så får man dra av 30 procent av det samlade avskrivningsunderlaget, alltså det oavskrivna värdet för samtliga inventarier i näringsverksamheten.

Vissa inventarier kan skrivas av direkt, om de är av mindre värde eller om deras ekonomiska livslängd är max tre år. Mindre värde är i detta fall ett halvt prisbasbelopp vilket vid 2019 års deklaration är 22 750 kr. På samma sätt kan en tillfälligt anlagd väg, till exempel en vinterväg eller en grovbruten traktorväg, dras av direkt.

Observera att en amortering på ett fastighetslån inte är en avdragsgill kostnad utan alltid måste göras med skattade pengar.

Bil och fyrhjuling

Behöver du en bil i din näringsverksamhet är den självklart avdragsgill. Var dock noga med att inte använda den för mycket privat, kravet på dokumentation av resorna i körjournalen är hög! För många skogsägare är det smartare att äga bilen privat och istället göra avdrag för de resor som görs i näringsverksamheten.

Använder du en fyrhjuling i skogsverksamheten så hör den dit, men nöjesåker du mer bör den ägas privat.

Vill du veta mer om avdragsrätt inom skogsbruket, kontakta oss så berättar vi mer!

CASE  Att ärva skog är att förvalta en framtid   så får Malin hjälp med planeringen Hämta kundcase