×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Därför lönar det sig att anlita en redovisningskonsult

Att lägga pengar på en redovisningskonsult kan kännas som ett stort steg, när bokföringsprogrammen blir allt lättare att sköta. Men det finns värden som inget bokföringsprogram i världen kan ge.

Bokföring på autopilot eller bokföring per automatik. Så beskrivs de moderna bokföringsprogrammen. Det verkar så enkelt att man kan undra varför man skulle välja att investera i en redovisningskonsult också.

ceciliaCecilia Andersson SRF Auktoriserad redovisningskonsult på Ludvig & Co i Tranås. Som så många andra jobbar hon i de stora programmen – och hon håller med om att de är bra hjälpmedel. Men de är inte så enkla som man kan luras att tro. Programmen gör det vi har sagt att de ska göra, vilket betyder att rätt inställningar är a och o.

  • Det finns många fallgropar om man inte kan lagar och regler inom redovisning och lön. Att ta hjälp av en redovisningskonsult som förstår upplägget och siffrorna och som snabbt kan analysera det som sker ger ett stort mervärde. Programmen kan inte ta beslut om till exempel vilka kostnader du kan ta in i verksamheten eller inte – eller när en viss kostnad eller intäkt ska tas upp. Visst finns det hjälpmanualer, men när man startar företag gör man det för att syssla med sin kärnverksamhet. Det är det som driver en. Då är det smart att ta hjälp av någon som kan de ekonomiska delarna, säger hon.

Med de moderna programmen går det också att dela på jobbet – du som företagare kan till exempel skriva kundfakturorna medan redovisningskonsulten tar hand om resterande löpande redovisning, rapporter och bokslut.

En av de största fördelarna med att anlita en redovisningskonsult är tryggheten i att veta att bokföringen och deklarationerna görs i tid och i enlighet med lagar och regler, menar Cecilia Andersson. En annan är att en uppdaterad redovisning ger dig dagsaktuella rapporter.

  • Ekonomiska rapporter är en viktig del av ditt företag. De visar hur företaget mår och du kan styra din verksamhet med hjälp av dem. Om du har kontroll på ditt kassaflöde och löpande har en avstämd redovisning har du ett bra beslutsunderlag vid exempelvis investeringar, möten med banken om lån eller inför anställningar, säger Cecilia Andersson.

I Sverige har vi varit snabba med att digitalisera vår privata administration. Vi hanterar numera det mesta i mobilen. Men digitaliseringen av administrationen i företag går trögare.
Alla kunder hos Ludvig & Co får hjälp att starta sin digitala företagsresa på allvar. Då får du som kund ännu bättre koll på företagets ekonomi i realtid, inte bara ett visst antal månader i efterhand. Dina beslutsunderlag blir mer relevanta, vilket är viktigt inte minst i tider av osäkerhet åtgärder inför en eventuell lågkonjunktur.


4 vinster med att ta professionell hjälp

  1. Tiden. Du kan fokusera på kärnverksamheten och slipper lägga kvällar och helger på att sätta dig in i redovisningsregler. Du kan följa händelser i företaget i realtid – inte bara få kunskap om hur det såg ut för X antal månader sedan.
  2. Tryggheten. Det är ständiga förändringar på skatteområdet. En auktoriserad redovisningskonsult håller sig uppdaterad. Du kan vara säker på att det blir rätt och att deklarationer lämnas in i tid. På Ludvig & Co finns även kompetens inom andra områden såsom juridik, affärsrådgivning och fastighetsrådgivning, som skapar extra trygghet i ditt företagande.
  3. Bollplanket. Använd din redovisningskonsult som ett bollplank i såväl stora som små frågor. Det kan vara särskilt bra för dig som driver en mindre verksamhet. Kanske funderar du på att ombilda från enskild firma till aktiebolag, att anställa alternativt säga upp personal eller så behöver du få koll på debiteringsgraden. En auktoriserad redovisningskonsult kan hjälpa dig ta fram relevanta beslutsunderlag som stöd, skapa budget och prognoser, stötta inför bankmöten eller komma in som diskussionspartner under ett styrelsemöte. Konsulten är där för att stötta dig i ditt företagande.
  4. Säkerheten. Ludvig & Co är en auktoriserad redovisningsbyrå hos Srf konsulterna med både auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter.

Vill du ha hjälp av en redovisningskonsult? Kontakta oss om redovisningshjälp! Vi erbjuder även interimskonsulter inom ekonomi och kan täcka upp alla tänkbara roller inom ekonomi, redovisning och lön.