×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Hästkörning samt fält- och westernskytte räknas nu som friskvård

Friskvårdsbidraget utökas med ytterligare aktiviteter i och med att hästkörning samt fält- och westernskytte nu har blivit godkända av Högsta Förvaltningsdomstolen. Det är en stor och viktig framgång för hästnäringen och då speciellt travsporten.

Urban Rydin, skatteexpert på Ludvig & Co har på uppdrag av LRF Häst och Svensk Travsport drivit processen som lett fram till att även dessa sporter nu omfattas av friskvårdsbidraget. Han har tidigare, under 2018, lyckats driva igenom att golf, utförsåkning, ridning samt segling blev godkända sporter.

- Jag har drivit frågan som bland annat innefattar varför inte körning på någon av landets travskolor utgör avdragsgill friskvård, när vi lyckades få ridning godkänd under 2018. Hästföretagandet har länge kämpat med att uppnå acceptans på olika plan, och denna dom är ytterligare ett erkännande och ett steg i rätt riktning, säger Urban Rydin.

Syftet med friskvårdsförmånen är att främja hälsan hos medarbetarna. Många arbetsgivare är småföretagare och friskvårdsaktiviteter bidrar till lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och gladare medarbetare.

- Alla aktiviteter med praktiska moment som innebär motion är det som är avgörande för friskvård framåt. Min bedömning är att domarna medför att arten på motionsaktiviteten nu spelat ut sin roll och att Skatteverket får slopa sina listor över godkända eller inte godkända aktiviteter, säger Urban Rydin.

Enklare motion och friskvårdsaktiviteter som erbjuds till hela personalen ses som skattefri personalvård. Ofta väljer arbetsgivare att ge förmånen i form av ett bidrag på ett visst belopp så att de anställda kan välja mellan olika aktiviteter. Aktiviteten ska inte kräva en dyr utrustning samt innehålla praktiska moment som innebär motion. Skatteverket anser till exempel inte att hästkörning med fler än två hjul samt pistolskytte på skjutbana uppfyller dessa krav. Urban Rydin är dock intresserad av att gå vidare och driva frågan vidare så att man tar bort aktivitetslistan och istället utgår ifrån att dessa riktlinjerna följs.

Mer om de nya sporterna som omfattas av friskvårdsbidraget
Hästkörning är när man kör en vagn med en eller flera hästar.
Fält- och westernskytte är skyttesporter som utövas på en skjutbana med flera stationer. I westernskytte bygger man upp olika scenarion, alla bär kläder ifrån 1800-talets vilda västern och tidsenliga vapen. Fältskjutning omfattar skjutning med så många skott som möjligt på kortaste tid i terrängen mot anordnade mål, man förflyttar sig i grupp till fots.

Kontakta oss

Har du frågor om vilka affärsmöjligheter domen öppnar för ditt företag och hur du kan erbjuda personalvård till dina anställda på bästa sätt. Kontakta oss!