×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet den 1 januari 2021

Tidigare har utländska arbetsgivare enbart varit skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete i Sverige om de har haft ett fast driftställe här. Från och med den 1 januari 2021 blir även utländska arbetsgivare utan fast driftställe skyldiga att göra skatteavdrag på ersättning för arbete som utförs i Sverige.

Detta innebär förändrade regler för utomlands bosatta personer som arbetar tillfälligt i Sverige. Idag kan en anställd vistas upp till 183 dagar i Sverige under en tolvmånadersperiod utan att bli skattskyldig här om lönen betalas ut av en utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe i Sverige.

Enligt de nya reglerna ska 183-dagarsregeln inte gälla uthyrd arbetskraft. Detta betyder att en arbetstagare som arbetar tillfälligt i en svensk verksamhet i Sverige ska betala skatt här om arbetstagaren hyrs ut från ett utländskt företag. Verksamheten kan vara ett företag som bedriver verksamhet i Sverige eller svenska staten, en kommun eller en region. Notera att om den anställde vistas i Sverige högst 15 arbetsdagar i följd och max 45 arbetsdagar under ett kalenderår så rör det sig inte om uthyrning och därmed uppstår ingen skattskyldighet för tjänsteinkomsten i Sverige. Vistelse i Sverige under helger och annan ledig tid räknas inte in i dessa dagar.

Det ekonomiska arbetsgivarbegreppet innebär att det företag som betalar den anställdes lön inte nödvändigtvis anses vara arbetsgivaren. Det som avgör om den anställde ska beskattas och var är snarare vem denne utför arbetet för. Om den anställde ingår som personal i en verksamhet i Sverige under ett svenskt företags kontroll och ledning, dvs antingen via uthyrning mellan olika företag eller sedvanligt arbete mellan olika bolag inom en koncern, så betraktas det svenska företaget som den anställdes ekonomiska arbetsgivare.

Den formelle arbetsgivaren, det vill säga det utländska företaget, måste registrera sig som arbetsgivare i Sverige och månatligen innehålla preliminär skatt om 30 % samt eventuellt betala sociala avgifter.

Det införs dessutom nya regler som innebär att om ett svenskt företag betalar ersättning för arbete till en utländsk juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige ska det svenska företaget göra skatteavdrag om ersättningen avser arbete som mottagaren utför i Sverige. Skatteavdraget uppgår till 30 % om inte Skatteverket beslutat om något annat. Har det utländska företaget svensk F-skatt ska skatteavdrag dock inte göras.

Detta blir aktuellt exempelvis om en svensk lantbrukare anlitar ett polskt företag för arbete på gården i Sverige, om det polska företaget är antingen en juridisk person eller en fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige. Undantag gäller som nämnts om det polska företaget är godkänd för F-skatt i Sverige.

Har det utländska företaget fast driftställe i Sverige beskattas det här. Om det saknar fast driftställe i Sverige beskattas det inte här och de skatteavdrag som gjorts avseende utbetalningar till det utländska företaget kommer Skatteverket att utbetala till skattekontot.

Från och med den 1 januari 2021 saknar det alltså i detta sammanhang betydelse om det utländska företaget har fast driftställe i Sverige eller inte.

Förutom ovanstående ändringar införs en skyldighet för utländska företag att under vissa villkor lämna särskilda uppgifter för bedömning av deras skattskyldighet.

Har du frågor? Kontakta oss!