×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Investera i fossilfri teknik och få 65 procent av din investering

Lantbruksföretagare – vill du minska dina utsläpp genom fossilfri teknik och grön omställning? Med investeringsstödet Klimatklivet från Naturvårdsverket kan du få upp till 65 procent av dina fysiska investeringar finansierade. Det kan exempelvis handla om inköp av gödselseparator, värmeåtervinning eller publik laddningsinfrastruktur. 

Ansökningsomgångar 2024 är 3-11 juni och 1-8 november, för publik laddningsinfrastruktur gäller 14-25 oktober. Vid ett positivt beslut kan upp till 50% av beviljat stöd betalas ut inom tre månader.

  • För att få stöd är det avgörande att ansökan är korrekt. Stödnivåerna ligger i snitt kring 40 procent av investeringen. För lantbruk, som ses som en prioriterad bransch, är det inte ovanligt att hamna på 60-65 procent i stöd. Det är höga nivåer och därför är det viktigt att ha en korrekt ansökan med rätt beräkning, kalkyler och underlag, säger Anton Liedgren, Företagsrådgivare på Ludvig & Co.

Investeringar att exempelvis ansöka stöd för

  • Energikonvertering (olja till flis/pellets/halm, diesel till el, direktverkande el till flis)
  • Gödselseparator (minskad torv- eller dieselförbrukning)
  • Värmeåtervinning
  • Biogas
  • Publik laddningsinfrastruktur

Klimatnyttan en förutsättning

För att beviljas stöd måste investeringen bidra till att växthusgaserna minskar det vill säga att en kvot med klimatnytta per investerad krona ska uppnås.

  • Genom vår rådgivning kan vi hjälpa dig att både minska utsläppen och förbättra ditt företags långsiktiga lönsamhet. Vi har stor vana att jobba med detta och har hittills hjälpt företagare att få investeringsstöd på över 100 miljoner kronor. De gör vi genom att ta fram beräkningar, kalkyler och underlag för ansökan. Vi hjälper även till med läges- och slutrapportering och kan vara mellanhand i kontakten med myndigheten om du vill, berättar Anton.
För att vi ska kunna skicka in ansökan måste finansieringen vara säkerställd och offerter finnas. Viktigt att komma ihåg är att varken investeringar eller beställningar får göras innan ett beslut är fattat.

Ta kontakt med oss – vi hjälper dig hela vägen!