×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Ökad efterfrågan på svenska livsmedel ger stabil lönsamhet för lantbruket i Coronatider

Lantbrukets lönsamhet

Coronakrisen och brexit i kombination skapar en stor oro på marknaden, men som efter några månader visar sig gynna vår svenska inhemska livsmedelsmarknad. Det visar prognosen för lantbrukets lönsamhet under 2020 som ökar eller har stabila resultat i jämförelse med 2019 inom driftsinriktningarna; mjölk, nötkött, gris och växtodling.

  • Detta är ur marknadssynpunkt ett av de mest turbulenta åren på mycket länge. Men just svenskt lantbruk har gynnats av de förändrade förutsättningarna som bland annat lett till ökad lagerhållning av spannmål. Dessutom har restaurangbesöken minskat vilket ökat försäljningen i butik och därmed ökat efterfrågan på svenska livsmedel och kött, säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co

Rapport: Lantbrukets lönsamhet  Läs om lantbrukets lönsamhet. Hämta rapport

Speciellt pekar prognosen för lönsamheten inom växtodlingen uppåt efter den svåra torkan 2018. I stort sett hela landet har fått en god skörd både på spannmål och vall under 2020 samtidigt som prisbilden för spannmål ligger på en hög nivå. Lönsamheten i svensk gris- och nötköttsproduktion liksom svensk mjölkproduktion ligger på en stabil nivå 2020 jämfört med 2019.

  • Att de svenska konsumenterna har fortsatt att välja svenska livsmedel borgar för en fortsatt stabil prisbild inför det kommande året. Under 2020 förväntas slaktvolymerna för gris och mjölkinvägningen att överstiga föregående årsvolymer, I oroliga tider blir livsmedels- och foderproduktionen samhällsviktiga funktioner. Det har ökat fokus på att skapa genomförandekraft för den svenska livsmedelsstrategin, säger Per.

För en hållbar svensk livsmedelsproduktion behövs en ökad långsiktig lönsamhet för att säkerställa en ökning av inhemsk produktion i linje med livsmedelsstrategin.

  • Då blir det viktigt att underlätta och stimulera investeringar i svenskt lantbruk och fortsätta visa på fördelarna med svenska livsmedel utifrån hållbarhet, säkerhet och kvalitet, säger Per.

Bankerna i Sverige upplevs vara fortsatt positiva att låna ut till svenskt lantbruk. Till detta kommer att politiken kopplat stimulanser till Corona för att trygga kapitalförsörjningen och hålla nere räntorna för företagen. Det gör att förutsättningarna för investeringar för lantbruket bedöms vara goda inför 2021.

  • Våra lantbrukare är duktiga företagare och har klarat sig genom många tuffa utmaningar. För att förtydliga hur det enskilda företagets förutsättning och möjligheter är det lämpligt att ta fram och arbeta efter en egen strategi som visar vägen framåt, vad som är viktigt för att skapa lönsamhet och hur planen ska genomföras och följas upp, säger Per Skargren.

Fakta om rapporten Lantbrukets Lönsamhet

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs årsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, med flera. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.