×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

När behöver man skriva ett testamente?

road_1200x600

Alla behöver skriva ett testamente. Det är vanligt att två makar tror att det räcker att vara gifta, men det är en missuppfattning.

Testamentera enskild egendom

Många föräldrar vill att deras barn ska inneha sin egendom som enskild egendom. För att garantera att barnens ärvda tillgångar blir enskild egendom krävs att föräldrarna, i exempelvis ett testamente, förordnar att det ärvda ska vara enskild egendom. Finns inget testamente utgör arvet giftorättsgods och barnens makar har rätt att få del av egendomen om äktenskapet upphör.

Dessutom är det så att om en make avlider och den efterlevande ärver den avlidne med fri förfoganderätt kan den efterlevande inte testamentera den avlidnes andel med föreskrift om enskild egendom till barnen. Det innebär att bara den efterlevandes egna hälftenandel av boet kan testamenteras såsom enskild egendom. För att undvika en sådan situation, som innebär både osäkerhet och kanske ekonomisk förlust, bör makar alltid fundera på om det är aktuellt att testamentera med föreskrift om enskild egendom till sina barn. 

Guide: Företaget och familjen  - Så säkrar du upp inför framtiden Hämta guide

Särkullbarn och testamente

Är man gift, men har barn sedan tidigare, så kallade särkullbarn, har särkullbarnet alltid rätt att begära ut sitt arv direkt i samband med sin förälders bortgång. Det betyder att två makar som båda har barn sedan tidigare men inget gemensamt barn saknar arvsrätt efter varandra. Har en av makarna eller båda makarna särkullbarn sedan tidigare men också gemensamma barn har makarna bara delvis arvsrätt efter varandra. I dessa situationer krävs det att man upprättar ett testamente för att försäkra sig om att den efterlevande maken får sitta kvar i "orubbat bo".

Även sambor bör upprätta testamente. Utan testamente ärver aldrig sambor varandra, oavsett om man har barn eller inte. Om testamentet på något sätt inkräktar på bröstarvinges laglott har bröstarvingen rätt att begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Begäran av jämkning måste göras inom sex månader från att bröstarvingen blivit delgiven testamentet med anledning av testators bortgång.

För att en handling ska anses utgöra ett testamente måste den uppfylla vissa lagstadgade formkrav. Vänd er därför alltid till en jurist om ni vill upprätta ett testamente.

 Låt oss hjälpa dig med ditt testamente! Läs mer här.