×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så här får du stenkoll på skatterna i ditt företag

business_man

Hur bra koll har du på F-skatt, dina möjligheter till skatteplanering, moms och om du ska betala punktskatter? Det finns mycket skatterelaterade frågor att ta ställning till som företagare. Ska du beskatta inkomsten som arbetsinkomst med sociala förmåner och progressivt skatteuttag eller som kapitalinkomst med proportionell beskattning, eller du ska kanske spara vinsten med låg beskattning i företaget? Det – och mycket mer – reder vi ut i det här blogginlägget!

Inkomstskatt

Inkomstskatt ska betalas av alla som har en beskattningsbar inkomst, till exempel du som är företagare och bedriver en skattepliktig verksamhet. Den kan beräknas utifrån tre olika principer: 

  1. Progressiv skatt –Den procentsats du betalar i skatt som baseras på din inkomst. Ökar inkomsten, så ökar också skatten. Du betalar statlig och kommunal skatt. Totalt sett varierar skatten mellan 28 – 57 %.
  2. Platt (eller proportionerlig) skatt – Inkomst av kapital har en fast procentsats på 30% oberoende av inkomstens storlek.
  3. Sociala avgifter – Av de sociala avgifterna (31,42%) som betalas för varje medarbetare uppgår skatteavgifterna till ca 2/3. 

F-skatt

Om du har enskild firma ska du ansöka om att betala F-skatt – då är det företagets förväntade resultat under det kommande året som avgör hur mycket du ska betala. Du kartlägger det resultat du förväntar dig av företaget i en preliminär deklaration som du skickar in till Skatteverket. 

Den preliminära deklarationen blir en slags budget för din verksamhet –  och det är den som din månatliga F-skatt kommer baseras på. För att F-skatten ska bli rätt kan du dessutom ändra din preliminära deklaration under årets gång, ifall resultatet skulle bli bättre eller sämre än du förväntat dig.

Guide: Lilla nyföretagarbibeln  Kom igång med ditt företag – så att du kan göra rätt från början Hämta guide

Moms

Mervärdesskatt, eller i vardagligt tal moms, är skatt som vi alla konsumenter betalar till staten när vi köper varor och tjänster. Liksom alla andra skatter är syftet att bidra till att finansiera offentlig verksamhet som exempelvis försvar, polis, skola och sjukvård.

När du bedriver momspliktig verksamhet är du skyldig att deklarera och betala momsen i tid. Det du köper in till ditt företag blir ingående moms – och det är summor som du har rätt att få tillbaka. På varor eller tjänster som ditt företag säljer utgör däremot del av försäljningspriset, utgående moms – och det är den som ska redovisas till Skatteverket. Det är mellanskillnaden av det ditt företag har sålt och köpt, som bestämmer hur mycket du ska betala eller få tillbaka i moms.

Du väljer inom vissa ramar själv när och hur du redovisar momsen, beroende på hur stort ditt företag är och vilka förutsättningar du själv har. Det kan göras varje månad, kvartal eller år. Om du har ett stort företag, som omsätter över 40 miljoner kronor, är du tvungen att redovisa momsen en gång per månad. Om du omsätter mindre, kan du välja att redovisa kvartalsvis eller årsvis. 

Punktskatt

Punktskatter är specifika konsumtionsskatter, som berör dig som säljer vissa utvalda varor eller tjänster. Vi har punktskatter för att bland annat styra samhällets konsumtion – det kan exempelvis handla om skatt på alkohol, tobak eller energi. Om du som företagare importerar en vara eller tjänst till Sverige som kräver konsumtionsskatt, ska du i regel betala punktskatt till Tullverket eller Skatteverket.

Skatterådgivning ger ett långsiktigt resultat

Du som företagare har mycket att tjäna på att ha en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Våra skatterådgivare och ekonomer ger råd och stöd kring skatteplanering och avdrag, och hjälper dig att göra rätt avvägningar, betala rätt skatt och ta ut rätt lön.

   Kontakta oss