×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skatteregler att ha koll på för dig som anlitar utländsk arbetskraft

Vid tillfälliga arbetstoppar kan man som företagare behöva ta in extra arbetskraft och en möjlighet är att anlita arbetskraft från utlandet. Det finns två sätt - antingen att anlita ett företag eller anställa en person. Men hur ska den utländska arbetskraften beskattas och redovisas till Skatteverket? Här är några viktiga punkter och begrepp att hålla koll på.

  • Den första frågan man måste ställa sig är vilken typ av utländsk arbetskraft man anlitar. Detta styr nämligen om skatteavdrag ska göras, om arbetsgivaravgifter ska betalas och vilken kontrolluppgift som ska lämnas. Den som ska bli arbetsgivare ska dessutom registrera sig hos Skatteverket, säger Kristina Palmquist, Specialistrådgivare inom Skatt på Ludvig & Co.

Regler för att anlita arbetskraft från utländska företag

När du anlitar arbetskraft från ett utländskt företag ska 30 % skatt räknas bort från ersättningen för arbetet. Undantag gäller i nedan två fall:

  • Om Skatteverket har godkänt det utländska företaget för F-skatt ska skatteavdrag inte göras.
  • Skatteavdrag ska inte heller göras om det utländska företaget efter ansökan har fått ett beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras.

Skyldigheten att göra skatteavdrag gäller ersättning för arbete, inte ersättning för material och resor/transporter. Skatteavdraget på 30 % ska redovisas i arbetsgivardeklarationen och betalas in till uppdragsgivarens skattekonto.

Om det utländska företaget inte ett svenskt registreringsnummer, anges det utländska organisationsnumret om det är ett handels- eller aktiebolag. När det utländska företaget är en enskild näringsidkare, ska uppdragsgivaren betala arbetsgivaravgifter i Sverige om uppdragstagaren inte är godkänd för F-skatt och inte har visat upp ett A1-intyg som visar att uppdragstagaren har socialförsäkringstillhörighet i hemlandet.

Anställa en utländsk person för arbete i Sverige

Om du som svensk arbetsgivare anställer en utländsk person för arbete här i Sverige avgörs beskattningsfrågan av hur länge den anställda ska vistas i Sverige

En anställd som vistas i Sverige under högst sex månader kan välja mellan nedan två sätt att bli beskattad:

  • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK): En särskild inkomstskatt på 25 % som du som arbetsgivare drar från den anställdas bruttolön. Den anställda behöver då inte lämna någon inkomstdeklaration, men får inte heller göra några avdrag från inkomsten. Det är antingen du som arbetsgivare eller den anställda som ska lämna en ansökan om SINK till Skatteverket.
  • Vanlig inkomstskatt: Beskattas på samma sätt som en person som är bosatt i Sverige, alltså enligt inkomstskattelagen.

Har du frågor eller är osäker vad som gäller för din verksamhet – kontakta oss så hjälper våra experter dig!