×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så påverkar corona ditt bokslut – ha koll på det här

För dig vars företag har drabbats av corona blir det ett väldigt speciellt bokslutsår. Här tipsar våra experter om vad du bör ha koll på.

Har ditt företag inte drabbats negativt av corona? Grattis! Då hör du till den lyckliga skara som inte behövt ägna så många timmar åt att klura på omsättningsstöd, korttidspermitteringar och annat. För de som har drabbats i olika grad har corona betytt mycket huvudbry. Och än mer blir det i samband med bokslut och deklaration.

  • Större delen av min arbetstid sedan i mars 2020 har handlat om att ta hand om coronarelaterade frågor. Det har varit svårt för många att förstå vad stöden betyder, vad de innefattar och hur man ska förhålla sig till dem, säger Åsa Andersson, affärsrådgivare på Ludvig & Co.

Kollegan Roland Sjödahl, som är auktoriserad redovisningskonsult med många års erfarenhet som företagsrådgivare håller med.

  • Reglerna har ändrats i olika omgångar. Procentsatser i omsättningsstödet har justerats och det är mycket som varit oklart när det gäller korttidspermitteringar, säger han och slänger samtidigt in en brasklapp:
    – Det många kanske inte insett är att omsättningsstödet för enskilda näringsidkare är skattepliktigt.

Just för att det är så snårigt kan det bli närapå omöjligt för dig som företagare att hålla koll på allt själv. Att ta hjälp av rådgivare blir inte bara ett sätt att spara tid utan också ett sätt att minska oro. För oron är stor, menar Åsa.

  • Bevisbördan ligger på den som söker stöd och när regeringen nu pratat om straff för den som begär pengar på fel grunder skapar det mycket osäkerhet, säger Åsa och understryker samtidigt att hon som konsult inte är någon beslutande instans. Företagaren måste välja väg, sedan görs själva avgörandet av myndigheterna.

Eftersom det fortfarande går att söka stöd till korttidsarbete och omsättningsstöd kommer många att vilja skjuta på bokslutet så länge som möjligt. Men den sista juli måste du satt punkt för bokslutet om du redovisar enligt kalenderår. Bolagsverket har inga möjligheter att ge anstånd för att skjuta på det längre än så.

  • Det kan vara bra att sätta punkt så sent som möjligt. Men då underlättar det enormt om du gör så mycket som möjligt digitalt – att sköta bokföringen, att kunna signera dokument och skicka in årsredovisningen digitalt. Ju mer du ställer om till ett digitalt arbetssätt desto lättare blir det att hantera alla frågor som dyker upp längs vägen under bokslutsarbetet, säger Åsa.

Vill du ha hjälp att komma igång med din digitala omställning? Läs mer om vår digitala bokföringstjänst!

Guide  Stora deklarationsguiden 2024  Tips och råd inför deklaration och bokslut 2024 Hämta Guide

Obs!

Omställningspengar som delas ut under 2021

Ansökan för stödet för augusti–december öppnades först i slutet av februari och går att söka fram till 30 april. Har du inte redan sökt stöd så gör det så snart som möjligt. Du vill inte hamna i en situation där du riskerar att ha förbrukat ditt aktiekapital och blir personligt ansvarig för bolaget.

Om du har goda skäl att tro att din ansökan kommer att beviljas ska du ta upp intäkten i ditt bokslut även om du inte fått beslutet än. Om du söker 100 000 kr i stöd men sedan bara beviljas 80 000 kronor så får du ta upp mellanskillnaden som en förlust nästa år.

Stöd till korttidsarbete

Stödet är förlängt till juni 2021. Men du kan ansöka retroaktivt för december månad 2020 under våren. Ansökan öppnar 29 mars. Se till att ansöka så snabbt du bara kan för att få besked innan du gör bokslut.

Sänkta arbetsgivaravgifter

För dig som har aktiebolag var det bara att klicka i rätt ruta förra våren för att den sänkta arbetsgivaravgiften skulle kicka in. Du behöver alltså inte göra något mer inför bokslutet. För dig med enskild näringsverksamhet märks de sänkta egenavgifterna först på din slutskattesedel.

Om tjänstebilen stått stilla

Hör du till dem som vanligtvis kör många mil i tjänstebil, men som under 2020 ställt om till digitala möten? I så fall kan du få en skattesmäll privat för 2020 då förmånsbeskattningen kan höjas om du inte kört de 3 000 mil i tjänsten som krävs för att få nedsättning av förmånsskatten.

Rabatt på leasingavgifter och hyror

Till skillnad från omsättningsstödet är detta rabatter som fastställdes tidigare under 2020. Här bör det inte finnas frågetecken om du får eller inte får rabatt inför bokslutet. Rabatter ska redovisas som andra bidrag som intäkter i bokföringen.

Årsredovisningen

För dig som driver aktiebolag gäller att du alltid ska kommentera väsentliga händelser i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Så om omsättningen i ditt företag minskat till följd av corona är det viktigt att du anger det. Årsredovisningen är en offentlig handling och för eventuella kreditgivare är det viktigt att kunna följa hur det går. Vill du själv kunna påvisa för banken hur det går är det också viktigt att informationen finns med.

Vänta med utdelning

Om ditt företag fått stödpengar under 2020 så vänta med att ta ut utdelning eller att göra återbetalning av aktieägartillskott, så slipper du riskera att bli återbetalningsskyldig. Skatteverket har aviserat att man kommer att granska detta extra noga i år.

Backa bandet och sätt i periodiseringsfond

Gick ditt företag med förlust under 2020 efter flera goda år? I så fall kan du med hjälp av din redovisningskonsult ”backa bandet” och avsätta pengar i periodiseringsfonder för tidigare år, som du nu kan kvitta mot förluster under 2020. På grund av corona får du avsätta hela 2019 års vinst i periodiseringsfond. Du kan ändra i bokslut fem år efter taxeringsårets slut.