×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skogen – en trygg placering i oroliga tider

Sveriges största rådgivningsföretag och största förmedlare av skogs- och jordbruksfastigheter Ludvig & Co, har arbetat nära lantbrukare och skogsägare över hela landet i över 100 år.

 • Det är speciellt att äga skog. Det är något du kan ta på, till skillnad från exempelvis aktier. Samtidigt måste du ha kunskap om hur du brukar skogen alternativt ta hjälp, för att skogen ska må bra och ge god tillväxt.

Peter Calderon är chef för fastighetsförmedlingsverksamhetenLudvig & Co tidigare LRF Konsult, har bred erfarenhet och kompetens när det gäller allt inom ekonomi, juridik och fastighetsförmedling för landets jord-
och skogsägare. Peter Calderon är Chef för Fastighetsförmedlingsverksamheten.

 • Vi är specialiserade på förmedling av jordbruks- och skogsfastigheter samtidigt som vi erbjuder unik rådgivning för lantbrukare inom jord och skog. Det innefattar bland annat kontakt med myndigheter, hjälp vid investeringar, kalkyler, ansökningar, redovisning och försäkringar, säger han.

Intressant investering i oroliga tider

De oroliga tiderna i världen med hög inflation, räntehöjningar samt en börs med viss osäkerhet har lett till ett stort intresse för skog som en intressant, långsiktig, trygg och hållbar investering. Mikael Sillerström, Fastighetsmäklare i Jämtland, berättar att fastighetsmarknaden har varit brännhet under de senaste åren och att andra tillgångsslags nedgång inte återspeglats i skogsfastighetsmarknaden till följd av de stigande räntorna och oron i världen. Större investerare har under en längre tid köpt skogsfastigheter, en trend som fortsätter.

 • Skog är för de flesta en långsiktig investering, ofta med en löpande positiv avkastning. Dessutom växer skogen oavsett om det är lågkonjunktur eller ej. Nu med den gröna omställningen kommer
  vi dessutom behöva skogen för att klara klimatomställningen. Det borgar också för skogen som en god investering.

Skog är både nytta och nöje

Mikael lyfter fram både nyttan och nöjet med att äga skog.

 • Det är svårt att ta på en fond, men det kan du med skog. Du får möjlighet att lära dig mycket om skogsägarskap då det numer ställs högre krav på ägare av skogsfastigheter då skogen ska brukas på
  ett hållbart sätt, säger han. Beroende på hur du avser att nyttja
  din fastighet kan man behöva tänka på olika sätt. Är det en skogsgård som inkluderar boende, ska du använda skogen för jakt och rekreation eller är det främst en investering?

Mikaels fastighetsmäklarkollega Mats Kullström:

 • Skog genererar som regel ett stabilt kassaflöde. Det är dessutom en trygg form av placering i jämförelse med t.ex. börsen. Det är även en väldigt bra grund i en portfölj som består av olika tillgångsslag. Rent ekonomiskt bör man tillse att man har goda marginaler, då vi sannolikt kommer ha några år nu med högre räntor och i övrigt ökade kostnader.

  Det är roligt att äga skog. Du kan jaga, du ser skogen växa och frodas och i vissa fall kombinerar man boende, gård och ekonomi genom sitt ägande. Mats berättar också att det går att glädjas åt sitt skogsbrukande samtidigt som man tar hänsyn till hållbarhet och miljö. Du kan också påverka utvecklingen av din skog genom att anpassa skogsskötseln utifrån dina mål och de naturliga skogliga förutsättningarna.

Funderar du på att sälja din skog finns det flera saker att tänka på.

 • Bland annat bör du ha en uppdaterad skogsbruksplan. Den innehåller förslag på åtgärder du bör göra i skogen, som till exempel gallring eller röjning. Skogsbruksplanen innehåller även information om  virkesvolymer, tillväxttakt samt förslag på vilken hänsyns som bör tagas kring natur- och kulturmiljöfrågor. Eftersom det är en komplex process att sälja skog är det viktigt att anlita rätt kompetens. Med vår hjälp får du en komplett helhetslösning kring hela  försäljningsprocessen, avslutar Mats Kullström.