×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Rekordpriser på skogsmark i södra Sverige

dan-stark-hEceQrBaIiE-unsplash

I statistiken för första halvårets försäljningar av skogsmark kan du läsa om att genomsnittspriset har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra Sverige medan prisbilden i resterande del av landet har vikit.

Genomsnittspriset för hela Sverige fortsatt på rekordnivå

Statistiken visar att riksgenomsnittet för skogsmark är 443 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en blygsam real uppgång med 0,4 procent. Detta är återigen det högsta uppmätta genomsnittspriset sedan vi började att sammanställa statistik 1995.

Fortsatt högtryck i södra Sverige

Marknaden för skogsfastigheter i södra Sverige är glödhet. Genomsnittspriset har stigit hela 7,5 procent till 707 kr/m³sk. Aldrig någonsin har statistiken visat ett genomsnittspris över 700 kr. Stormar, torka, omfattande barkborreangrepp och lägre virkespriser har uppenbarligen ännu inte rått på trenden med fortsatt stigande skogsmarkspriser i södra Sverige.

- Intresset för att köpa skog i södra Sverige är fortsatt mycket stort och en lågt belånad befintlig skogsägare som köper mer skog när grannfastigheten blir till salu kan fortfarande göra en fin totalaffär. Men, vi uppmanar till försiktighet för den som planerar att köpa skog med tanke på senaste tidens konjunkturutveckling och prisuppgång på skogsfastigheter. Det är alltid viktigt att undersöka fastigheten samt säkerställa att det finns ett säkerhetsutrymme i kalkylen, säger Markus Helin, Chefsmäklare Ludvig & Co.

Prisnedgång i norra Sverige

Jämfört med 2018 har priset på skogsmark ytterligare sjunkit något i norra Sverige. Statistiken visar att genomsnittspriset är 265 kr/m³sk vilket motsvarar en prisnedgång om 2,4 procent.

- Det är framförallt norra Norrlands inland som bidrar till att genomsnittspriset för hela norra Sverige har gått ner. Kikar vi djupare i statistiken ser vi att skogsmark närmare kusten har stigit något i pris, säger Markus Helin.

Tydlig prisnedgång i mellersta Sverige

I mellersta Sverige har priset för skogsmark de senaste åren inte följt någon tydlig trend. Efter en tydlig prisuppgång 2018 har priset under första halvåret 2019 återigen gått ner. Efter halvårsskiftet är genomsnittspriset 435 kr/m³sk, en nedgång med 5,4 procent.

Marknaden för skogsmark fortsatt stabil framöver

Under första halvåret 2019 har konjunkturen fortsatt varit stark om än många rapporter signalerar att konjunkturtoppen definitivt har passerats. Stormen Alfrida, lägre efterfrågan på skogliga produkter från omvärlden, omfattande barkborreangrepp i såväl Sverige som Europa samt hög avverkningstakt har skapat ett överutbud av skogsråvara. Detta har lett till att skogsägaren fått sämre betalt för sin råvara, framförallt gran. I vissa europeiska länder har prisnedgången varit kraftig vilket på sikt ytterligare kan påverka prisbilden i Sverige. Därtill skapar handelskriget mellan Kina och USA marknadsturbulens liksom fortsatt osäkerhet kring Brexit.

Trots alla farhågor som lurar runt hörnet får skogsägare trots allt ändå fortfarande bra betalt för sin råvara. Riksbanken har dessutom justerat ner sin räntebana vilket borgar för ett fortsatt lågt ränteläge framöver. Över 70 procent av all skogsmark som är till salu på öppna marknaden köps av någon som redan tidigare äger skog. Har man varit skogsägare länge blir man inte lika priskänslig och agerar ofta oavsett vad olika konjunkturindikatorer visar för tillfället, när rätt fastighet blir till salu. Detta faktum liksom långsiktigt ägande är en av anledningarna till att priset på skog inte fluktuerar lika kraftigt som många andra tillgångsslag.

Vår bedömning är att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor under resterande del av 2019 med bibehållen prisbild men där enskilda fastigheter kan avvika mer från medelvärden än tidigare.


Markus Helin, Chefsmäklare Ludvig & Co


Vill du värdera din skog? Så här går det till!


Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co's fastighetsmäklare under perioden 1 januari till 30 juni 2019. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden vid varje helårsskifte. På ludvig.se finns ”Värdeindikatorn” som bygger på Ludvig & Co's prisstatistik. Med Värdeindikatorn får du en indikation av värdet av just din fastighet.