×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

I startgroparna för nybygge – så undviker du onödiga böter

snickare_1189x700

För småföretagare kan administrationen kring nybyggnationer vara en snårig byråkratisk djungel. Vi reder ut hur du undviker den vanligaste boten som nybliven byggherre.

Under förra året utförde Skatteverket över 15 000 kontroller i byggbranschen och i 13 procent av fallen utdömdes kontrollavgifter. Det vanligaste felet var att personer inte var registrerade i personalliggaren. En personalliggare är en slags journal där alla verksamma arbetstagare (och även byggherren själv) och deras arbetstider ska dokumenteras. Sedan 2016 måste alla som i sin näringsverksamhet utför någon typ av byggverksamhet med ett värde som överstiger fyra prisbasbelopp (för 2019 ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr), ha en personalliggare. Definitionen för en byggverksamhet är bred – det kan vara allt från nybyggen eller ombyggnationer till att gräva ner en elkabel.

Varför behövs en personalliggare?

Bakgrunden till kravet på personalliggare är att motverka svartarbete. Inom byggbranschen finns ett krav på att personalliggaren ska vara elektronisk, detta för att försvåra eventuellt fusk. Skatteverket har befogenhet att göra oanmälda besök vid byggarbetsplatser och ålägga det ansvariga företaget att betala en kontrollavgift om personalliggaren inte är korrekt ifylld. Bötesbelopp avkrävs om:

 • Byggarbetsplatsen inte är anmäld till Skatteverket - 25 000 kronor.
 • Byggherren inte tillhandahållit rätt elektronisk utrustning – 12 500 kr.
 • Personalliggaren ej hållits tillgänglig för Skatteverket– 12 500 kr.
 • Den som bedriver byggverksamhet ej har fört personalliggare eller om personalliggaren är bristfällig – 12 500 kr.
 • En arbetstagare inte är uppskriven i personalliggaren – 2 500 kr per person.

Möjlighet att överlåta ansvaret

I de fall som det finns flera underleverantörer i ett byggprojekt, till exempel om personal har hyrts in för el- eller VVS-installation, så ska varje entreprenör kunna uppvisa en personalliggare för sin del av projektet. Byggherren som är ansvarig för hela projektet ska kunna uppvisa samtliga personalliggare. Om byggherren av någon anledning inte vill ansvara för personalliggaren, så kan detta överlåtas till en annan person - men förbehållet att det måste vara en totalentreprenör, det vill säga den som har det övergripande ansvaret för byggprojektet.

Gör så här för att undvika att drabbas av onödiga böter:

 1. Anmäl byggarbetsplatsen till Skatteverket.
 2. Skaffa en elektronisk personalliggare (det finns appar att ladda ner).
 3. Se till att underentreprenörer får tillgång till personalliggaren.
 4. Håll personalliggaren tillgänglig för Skatteverket på byggarbetsplatsen.
 5. Anmäl förändringar i de uppgifter som lämnades till Skatteverket senast två veckor efter förändringen.
 6. Anmäl till Skatteverket när byggarbetsplatsen avslutas.

Andra branscher som har krav på personalliggare

Fordonsservice – avser underhåll och reparation av motordrivna fordon.

Kropps och skönhetsvårdsverksamhet – avser behandling av en persons kropp eller omsorg om en persons yttre. Åtgärder som är medicinskt betingade, kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar omfattas inte. Sedan 2018 måste även frisörverksamheter föra personalliggare.

Livsmedel och tobaksgrossister – avser partihandel med livsmedel, drycker och tobak. Med partihandel menas vidareförsäljning av varor till andra än konsumenter samt anskaffning, bearbetning, förpackning, innehav och leverans av varor i samband med sådan verksamhet.

Tvätteriverksamhet – avser rengöring av textilier eller jämförbara material samt uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier i samband med sådan verksamhet.

Restaurang – avser restauranger gatukök, kaféer, personalmatsalar, cateringverksamhet, centralkök samt pizzabutiker och liknande ställen där du kan hämta mat.