×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Nya och enklare redovisningsregler för en stor del av Sveriges företag

Nya_och_enklare_redovisningsregler_for_en_stor_del_av_Sveriges_foretag

Från den 1 januari 2018 gäller nya förenklade redovisningsregler för dig som är enskild näringsidkare, samfällighetsföreningar och alla andra företag som upprättar ett årsbokslut.

De nya reglerna gör det lättare för företaget att göra rätt vad gäller periodisering av inkomster och utgifter, att värdera varulagret och att bestämma avskrivning på maskiner och byggnader. 

De nya reglerna kommer att påverka både det bokförda och det deklarerade resultatet. Vidare finns förenklingar, exempelvis behöver inte belopp under 5 000 kr periodiseras. Sådana förenklingar är naturligtvis positivt för dig som företagare-

Redovisningsreglerna ger dig större möjligheter att analysera och utveckla företaget

Eftersom reglerna gäller både de allra minsta företagen och även de större årsbokslutsföretagen finns flera valmöjligheter inom regelverket för att du som företagare ska kunna anpassa redovisningen efter dina behov.

- Företagare som lever på sitt företag har alla möjligheter att använda bokföringen som stöd i analysen och utvecklandet av företaget, säger Peter Nilsson.

Använder du rätt redovisningsregler?

Alla företag som upprättar ett årsbokslut ska använda dem. Det gäller enskilda näringsidkare, samfälligheter, ideella föreningar, stiftelser, jaktvårdsområden etc. Enskilda näringsidkare och ideella föreningar måste dessutom göra ett val om de ska tillämpa de nya reglerna eller om de ska gå över till eller fortsätta tillämpa reglerna om s.k. förenklat årsbokslut. Företag som väljer att gå över och tillämpa reglerna om förenklat årsbokslut ska göra en s.k. öppningsbalansräkning redan våren 2018. Beroende på hur företaget ser ut och vad man vill med sitt företag kan valet vara viktigt . Reglerna ska tillämpas från 2018, dvs första gången i bokslutet som upprättas 2019. Har du redan nu funderingar hur ändringarna påverkar ditt företag, kontakta oss. Vi hjälper dig.