×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

5 anledningar till en uppdaterad skogsbruksplan

En skogsbruksplan ger dig en bra uppfattning om hur skogen ser ut och vad som behöver göras både kortsiktigt och långsiktigt för att bedriva ett hållbart skogsbruk. Att göra en skogsbruksplan med jämna mellanrum är något vi rekommenderar. Här ger vi 5 goda skäl.

 

1. Skogen förändras 

Skogen är i ständig förändring vilket gör att förutsättningarna för ett lönsamt skogsbrukande försvåras. Det sker hela tiden en tillväxt, skog blåser ned, rötsvampar angriper granskogen, snöbrott, älgbetesskador m m. När planen upprättas så skapas en ögonblicksbild över hur skogen ser ut idag, samt en bedömning utifrån vad som är mest sannolikt kommer att ske de närmsta tio åren. Med andra ord kan det som var ett råd i ett bestånd för 5 år sedan inte alls gälla idag. Har förutsättningarna förändrats, så bör man uppdatera planen, eller upprätta en ny.

Läs mer om skogsbruksplan här!

2. Optimal skatteplanering

Med en uppdaterad skogsbruksplan så har du möjlighet att planera åtgärderna i din skog så att den passar både din skog och din ekonomi. Genom att kombinera en uppdaterad skogsbruksplan med din ekonomiska situation så ökar möjligheterna att genom skatteplanering få hög avkastning utan att stora summor försvinner i skatt.

3. Certifiering av skog

Fler och fler köpare av skogsprodukter ställer högre krav på hänsyn till miljön och villkor för de som arbetar inom skogsbruket. En skogscertifiering ger en garanti om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

För att bli certifierad genom FSC eller PEFC krävs en uppdaterad skogsbruksplan. Planen ska då ta hänsyn till skogliga- och ekonomiska aspekter samt bl.a ta hänsyn till kulturvärden, naturvärden, naturvård m m. Ska du certifiera dig genom PEFC krävs det dessutom att planen upprättas av en PEFC-certifierad planläggare.

4. Planering för framtiden

Skogsbruksplanen utgör också grunden för den ekonomiska planeringen. Med en handlingsplan kan du göra en prognos över utgifter och inkomster de närmaste åren samt hur och när de ska beskattas. 

CASE  Att ärva skog är att förvalta en framtid   så får Malin hjälp med planeringen Hämta kundcase

5. Värdering av fastigheten

Står du inför att genomföra ett generationsskifte, en försäljning eller ta ett lån behöver du göra en värdering av din fastighet. En skogsbruksplan ligger till grund för att kunna göra en tillförlitligt värdering.

 

Det är viktigt att poängtera att man INTE ska skaffa en skogsbruksplan bara för att man ska ha en skogsbruksplan. Ta reda på hur planen fungerar och vilka parametrar som är viktiga att kunna. Ju mer du förstår om planens innehåll och upplägg, desto tryggare blir du i de diskussioner du har rörande ditt ägande.

Så här kan vi hjälpa dig att ta fram en skogsbruksplan