×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Granbarkborren attackerar – Gör så här för att motverka stora angrepp

granbarksborreangrepp

Den torra varma sommaren 2018 har lett till stora angrepp av granskogarnas värsta fiende granbarkborren. Virkesvärdet på den angripna skogen har hittills överstigit en miljard kronor, enligt skogsstyrelsen. Dessa befaras bli ännu högre under 2019. Är du skogsägare gäller det att vara på tårna och kontinuerligt inventera din skog.

Granbarkborrens angrepp får konsekvenser på marknaden

Det ökande antalet granbarkborrar får marknadseffekter och påverkar både markägare och industrier, främst i södra Sverige. Några av de marknadseffekter som förutspås är:

 • Med avverkning i högre grad blir virkesutbudet större än efterfrågan vilket kan leda till dämpade timmer- och massavedspriser.
 • Lägre priser på granskogsfastigheter i drabbade områden på grund av oro hos köpare.
 • Lagringsproblem för industrin
 • Större försiktighet hos skogsbolagen att kontraktera större poster.
 • Sämre lönsamhet för sågverken
 • Lägre priser på energived då mer ved finns att tillgå

Så här ser du om din skog är drabbad

 • Borrmjöl, som liknar kanel, finns på liggande solexponerade stammar och vid stambasen på stående träd. Du kan också se gnagmjöl i barkfickorna.
 • Ökad kådbildning.
 • Torra gröna barr tappade på marken kan vara ett tecken på angrepp.
 • Avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborrarna sina angrepp högt upp och jobbar sig neråt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på den nedersta stammen.
 • Där barken har fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.
 • Döda eller döende träd med avfläkt bark och roströda barr.
 • När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp.

Så här gör du för att ta upp kampen mot granbarkborren

 • Kontrollera din skog med jämna mellanrum, ca var fjärde vecka från och med nu och under hela sommaren. Upptäcker du angrepp bör du avverka så fort som möjligt för att minska risken för spridning och svärmning. Börja med de träd som har det mesta av barken kvar på stammen (nyangripna träd), och avverka helst före högsommaren i juli, så att du får med dig så många granbarkborrar som möjligt då de finns kvar i veden.
 • Ta för vana att ta bort nerblåsta träd kontinuerligt eftersom det oftast är där granbarkborren förökar sig.
 • Redan angripna träd som hunnit bli grå och där bark är borta kan du bortse ifrån eftersom granbarkborrarna oftast redan lämnat dessa träd.
 • Det finns även andra metoder så som fångstvirke i form av virkesvältor med feromon, avverkning av levande fångstvirke med feromon, insekticidbehandlat fångstvirke och feromonfällor av plats med eller utan insekticider.

Fakta om granbarkborren

Granbarkborrens hanar drar sig till stormfällda och stressade granar och borrar in sig i veden för att skapa parningskammare. Granen i sin tur försvarar sig genom att producera mer kåda, som granbarkborren sedan använder för att sända ut ett speciellt feromon, en doft. Detta feromon drar åt sig ännu fler granbarkborrar och granen svarar med ännu mer kåda tills den till slut inte orkar längre. Honorna lägger ägg i upp till tio centimeter långa modergångar längs fiberriktiningen och larverna äter sig sedan ut och blir nya granbarkborrar som så småningom letar sig till nya granar att sätta tänderna i.

   Kontakta oss