×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Vad är en skogsbruksplan?

vad är en skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett viktigt verktyg för att skogsägare ska kunna planera sitt brukande av skogen, utföra rätt skogsvårdsåtgärder för ett hållbart skogsbruk samt för att maximera ekonomiskt utfall. En skogsbruksplan är en uppskattning och kartläggning av skogen som innehåller information om skogens sammansättning samt åtgärdsförslag för kommande tioårsperiod. Här beskriver vi hur en skogsbruksplan upprättas samt vilka delar som normalt ingår i en skogsbruksplan.

Fältbesök

Idag använder planläggaren ofta så kallad laserscannad data, alltså information om skogen som härrör från en laserscanning av skogen som skett från ovan. Därefter utförs fältbesök där planläggaren kontrollerar att laserdata överensstämmer med verkligheten i form av trädslag, åldersfördelning, volym, höjd med mera. Dessutom undersöks markens beskaffenhet i form av vegetation, eventuella höga natur- och kulturvärden. Man utför helt enkelt en noggrann kartläggning av skogen. Laserscannad data samt de uppgifter som samlas in under fältarbetet ligger sedan till grund för informationen i skogsbruksplanen.

Skogen delar naturligt in skogsmarken i olika avdelningar

Ett i skogen avgränsat område där området har likartade betingelser skapar förutsättningar för ett visst trädslag att trivas. Ett annat avgränsat område med andra betingelser som till exempel torrare likartad mark skapar förutsättningar för ett annat trädslag att trivas. I skogsbruksplanen delas skogen upp i dessa olika naturliga avdelningar eller som man också brukar säga – bestånd. För varje avdelning anges trädslag, ålder, höjd, volym förslag till skötselåtgärd med mera.

Råd om aktuella åtgärder och skötselförslag

Här hittar du råd kring hur skogen ska skötas under kommande tioårsperiod. Det är planläggaren som ger förslag på vilka åtgärder som ska göras och när. Det kan till exempel vara förslag om vilka avverkningsmöjligheter som finns och angivningar av ungefärligt uttag av virke. Med hjälp av detta underlag kan du som äger skogen planera konkreta aktiviteter för skogen och dess utveckling. Skötselråden brukar anges i prioriteringsordning för att du enkelt ska kunna ta beslut om vad som är mest akut och vad som kan vänta något år.

Översiktlig karta

För att du ska få en bra översikt ingår också en karta i skogsbruksplanen. Kartan visar skogsfastighetens gränser och vägar samt hur de olika bestånden är uppdelade. Många gånger levereras också olika temakartor. Det kan till exempel vara en karta som visar alla bestånd där röjningsbehov har markerats med en färg eller en rastrering.

Prognos

När planen är klar beskriver den en ögonblicksbild över hur skogen ser ut. Vanligtvis redovisas också hur skogstillståndet kommer att vara på fastigheten vid planslutet, vilket normalt är efter tio år. 

Skötselråd och åtgärder är baserade på dagsläget och vad som mest troligt kommer att hända dessa kommande tio åren. Men eftersom skogsbruksplanen är färskvara är det bra att ha i åtanke att förutsättningarna kan ändras över tid. Då kan det vara så att ett skötselråd inte alls gäller längre och att planen behöver uppdateras. Om det har skett stora förändringar kan det vara aktuellt att göra en helt ny skogsbruksplan. Läs mer om varför en skogsbruksplan måste vara uppdaterad.

Till sist! Det är viktigt att komma ihåg att en skogsbruksplan är en uppskattning av skogen och inte definitiva uppgifter. Du som ägare behöver känna din skog bra, och om du funderar på att köpa skog bör du alltid bilda dig en egen uppfattning och inte bara titta i skogsbruksplanen.

Behöver du en skogsbruksplan? Kontakta oss!

Guide  Guide: Steg-för-steg-guiden om att sälja skog  9 steg som du behöver ha koll på Hämta Guide