×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Årsredovisning eller bokslut? Vad är skillnaden?

Det är ”bokslutstider” hos oss på Ludvig & Co (och alla andra redovisningsbyråer också för den delen). Det innebär att vi gör bokslut för alla kunder, varpå arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta även den löpande bokföringen parallellt. Men vad är egentligen skillnaden mellan två nära förknippade begrepp: årsredovisning och bokslut. Ludvig & Co ger svaret!

Bokslutet är sammanställning av en viss period gällande resultatet och en inblick i balansräkningen per samma datum man fastslår resultatet för. Alltså t.ex. resultatet för 2016, och då hur balansen ser ut 20161231 (om vi antar räkenskapsår 160131-161231). När man gör det för just ett år kan man även nyttja begreppet årsbokslut. I bokslutet gäller inte bara transaktioner in och ut, utan man ska även periodisera intäkter/kostnader. T.ex. så att ett stort projekt som ger intäkter under 2 år, men som betalades helt under ena året jämnas ut och därmed ger korrekt resultat.

En årsredovisning är den rapport man skickar till Bolagsverket och som skall innehålla balans och resultaträkning på ett överskådligt sätt. Man har också en revisionsberättelse, samt några ord från styrelsen hur eventuell vinst skall hanteras. För komplexa delar som behöver en förklaring brukar man också addera noter, så att man som läsare kan få en förklaring till t.ex. ”Kontorsinventarier” om det är något som behöver förklaras där, t.ex en ovanligt stor kostnad när man bytt kontor och köpt en stor del ny utrustning.

Enkelt sagt kan man alltså säga att bokslutet är ett arbete man utför, och årsredovisningen är den rapport som skickas till Bolagsverket och därefter blir offentlig.