×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Guide till ÄTA-arbeten inom byggbranschen

Alla som arbetar inom byggbranschen vet hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att planera ett större projekt in i minsta detalj. Förutsättningar kan ändras på grund av både väder och omvärlden, beställaren ändrar sig och kommer med nya önskemål och förseningar uppstår. Tvister och olika syn på omständigheterna är tyvärr mer regel än undantag i flera entreprenader. En av de vanligaste anledningarna till detta är insatser inom det som kallas för ÄTA-arbeten.

Vad är ÄTA-arbeten inom bygg

ÄTA, i samband med byggprojekt, står för Ändringar, Tillägg och Avvikelser och innefattar arbeten som utförs inom ett befintligt byggprojekt men som inte var med i den ursprungliga planen. ÄTA-arbeten kan uppstå på grund av att omständigheter har förändrats på ett sätt som inte gick att undvika, om beställaren väljer att ändra i planen eller om det behövs för att kunna slutföra arbetet enligt gängse regler och lagar. 

Ändringar

Ändringar under arbetets gång som till exempel ändringar i en design, val av material eller planering kan falla under ÄTA. Det kan både handla om ändringar på grund av ett nytt önskemål från beställaren och på grund av förändrade förutsättningar eller att problem uppstår under arbetets gång. Exempelvis att beställaren ändrar sig och vill ha ek istället för valnöt i köket. 

Tillägg

Om man under arbetets gång väljer att, eller behöver, lägga till något nytt till projektet kan detta räknas som ett tillägg enligt ÄTA. Även här kan det handla både om önskemål från beställaren eller att förutsättningarna kräver tillägg till den ursprungliga planen. Ett exempel på tilläggsarbete skulle kunna vara att man i samband med att man lägger nytt golv i badrummet bestämmer sig för att även installera golvvärme.

Avvikelser

Avvikelser handlar om skillnader eller avsteg ifrån den ursprungliga projektplanen. Det finns både oavsiktliga avvikelser, till följd av exempelvis dolda fel, och avsiktliga avvikelser som uppstår på grund av gemensamma beslut under projektets gång. 

Lästips: Omvänd byggmoms - enkelt förklarat

ÄTA eller kompletterande entreprenad

För att en åtgärd ska kunna räknas som en ÄTA måste vissa kriterier vara uppfyllda. Ett vanligt scenario är till exempel att det man tror handlar om en ÄTA egentligen bör klassificeras som kompletterande entreprenad. En bra tumregel är att arbeten som i princip kan läggas åt sidan och slutföras senare inte räknas som ÄTA, utan som kompletterande entreprenad. Förändringar och tillägg som beror på omständigheter och rutiner hos entreprenören räknas heller inte som ÄTA. Om ni till exempel har kommit överens om ett fast pris för ett altanbygge kan du inte ta extra betalt för att arbetet tog längre tid på grund av att det utfördes av en mer junior snickare.

Kom ihåg att alltid dokumentera och avtala ÄTA-arbeten

Regelverket som omger ÄTA kan vara snårigt och tolkningar och åsikter om vad som är en ÄTA och hur det ska hanteras kan skilja sig kraftigt beroende på vem du pratar med. Det finns ingen tydlig, lagstadgad definition och av den anledning är det extra viktigt att du inkluderar hur ÄTA ska hanteras när du skriver dina avtal.

En huvudregel är att ÄTA-arbeten ska vidtas vid beställning av beställaren. Det finns dock tillfällen då entreprenören får, eller till och med har skyldighet, att informera om förutsättningarna förändras och att en ÄTA skulle uppstå. Detta kallas ibland för likställd ÄTA. Detta regleras i de vanligast förekommande standardavtalen, som AB 04 och ABT 06. Här nämns det även att det kan finnas situationer då entreprenören har rätt att utföra ÄTA-arbeten utan beställaren har godkänt det.

Det finns risker med att applicera den rätten och det har hänt vid flera tillfällen att byggföretag har tolkat regeln alltför fritt och sedan utfört och fakturerar för ÄTA-arbeten de sedan inte får ersättning för. 
Vår rekommendation är att alltid informera beställaren om behov av ÄTA uppstår, och att göra detta skriftligt. Avvakta sedan alltid ett skriftligt godkännande av din kund innan du påbörjar ett arbete. Om du har fått ett muntligt godkännande eller om du känner dig trygg i hur grundavtalet är utformat så är det alltid tryggare med ytterligare, dokumenterad information. Om en tvist skulle uppstå så blir det svårare att bevisa vem som har rätt, om du saknar skriftliga dokument.

Vi på Ludvig & Co samarbetar med över 5 000 kunder i byggbranschen. Ta gärna hjälp hos en av våra juridiska rådgivare om du känner dig osäker på hur du bör tänka. Har en tvist uppstått mellan dig och en kund kan någon av våra experter på byggjuridik hjälpa dig med att granska och tolka dina avtal och stötta dig i hur du kan, och bör, agera.