×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Ekonomiska effekter vid skada på skog

Skogsmarkspriser_skog_vid_sjo_700x500-1

Med jämna mellanrum inträffar det att man som skogsägare drabbas av skador i sin skog. I vissa fall är skadorna stora, ibland mindre. Här beskriver vi hur vi kan hjälpa dig om du i någon form drabbats.

Försäkringsrådgivare

När den akuta fasen är över bör du som är drabbad kontakta ditt försäkringsbolag. Här kan du också få hjälp av någon av  våra försäkringsrådgivare. Vi hjälper dig med beräkningar av driftsavbrottsersättningar för dina olika produktionsgrenar samt tar fram beslutsunderlag för skador på byggnader och övrig egendom. Hos oss kan du även få hjälp med administration under hela återuppbyggnaden och genomförandefasen.

Försäkringsrådgivarna har lång erfarenhet av att hantera stora och komplicerade skadeärenden som till exempel Brand eller större stormskador. De kan hjälpa dig att göra rätt saker och fatta riktiga beslut mitt i krisen. De kan också förhandla med ditt försäkringsbolag.

Är du LRF-medlem så är första rådgivningstillfället kostnadsfritt. Läs mer om vår försäkringsrådgivning här.

Skattefrågor

Skadad skog innebär ofta att man får en oplanerad skogsinkomst. Vilka skattemässiga verktyg finns då för den drabbade skogsägaren?

Skogskonto med förhöjd insättning / Skogsskadekonto

Skogskontots syfte är att dela upp en inkomst på flera år och på så vis undvika onödigt hög beskattning. Läs hur ett skogskonto fungerar. På ett skogskonto får man sätta in en viss del av den virkeslikvid man fått. Även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter får sättas in på skogskonto. Man sätter in på skogskonto i samband med deklarationen och kontot får behållas i 10 år. Har man fått skador som omfattar två års tillväxt eller mer får man använda skogskonto med förhöjd insättning. Det är fortfarande ett vanligt skogskonto som får behållas i 10 år men man får sätta in en större del av virkeslikviden. Om skadorna på skogen är så omfattande att de motsvarar en tredjedel av avkastningsvärdet och den huvudsakliga delen av årets skogsintäkt kommer från skadad skog får man sätta in på skogsskadekonto. Ett skogsskadekonto får behållas i 20 år. Gemensamt för alla tre typerna är att insättningen inte får leda till underskott i näringsverksamheten och därför är det väldigt viktigt att inte göra insättningen förrän bokslutet är färdigt!

Ersättningsfond

Försäkringsersättning får avsättas till ersättningsfond. Om det handlar om skador på skog så blir det en ersättningsfond för mark men det finns även ersättningsfonder för inventarier, byggnader, markanläggningar och djurlager. Syftet med ersättningsfonden är att intäkterna p.g.a. skadan ska kunna återinvesteras utan att först beskattas. Får man skador på skogen kan man alltså använda sin ersättningsfond till att köpa ny mark. Fonden avsätts i deklarationen och måste användas inom tre år. Har man inte lyckats köpa ny mark inom tre år kan perioden förlängas med maximalt tre år till. Har man inte använt fonden inom dessa sex år återförs fonden till beskattning i inkomstslaget kapital. Vid återföringen görs ett tillägg på 30 procent av fondens belopp. Med detta tillägg blir alltså skatten 39 procent vilket ändå innebär en lägre beskattning jämfört med inkomstslaget näringsverksamhet.

Förutom försäkringsersättning får även till exempel intrångsersättning vid naturreservat och ersättning i samband med rationaliseringsförvärv avsättas till ersättningsfond.

Intrång

Om du drabbats av brand, eller om skadan på din skog leder till att naturvärdena höjs så kan det mycket väl tänkas att staten kommer att vilja skydda skog genom att till exempel bilda naturreservat. Du vet väl att du som markägare kan vända dig till någon av våra intrångsexperter för hjälp med granskning av värderingar och förhandling om ersättning. Staten betalar i de flesta fall hela ombudskostnaden!

Hitta ditt närmaste kontor här.

CASE  Att ärva skog är att förvalta en framtid   så får Malin hjälp med planeringen Hämta kundcase