×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Generationsskifte utan konflikter – hur gör jag?

john-mark-smith-9QTQFihyles-unsplash

Ett generationsskifte väcker alltid starka känslor. Ofta är många familjemedlemmar inblandade på olika sätt och det kan räcka med ett enda misstag för att relationer ska infekteras. Här är våra bästa tips för att undvika konflikter när det är dags att lämna över lantbruksfastigheten.

Involvera alla berörda tidigt

När du landat i ditt beslut kring generationsskifte är det klokt att informera alla som kan tänkas vara berörda. Det är inte ovanligt att det väcker många känslor hos flera familjemedlemmar så bäst är att informera alla familjemedlemmar samtidigt. Det gör att alla får möjlighet att känna sig inkluderade vilket ofta är avgörande för en lyckad process. Alla påverkas på olika sätt av ett generationsskifte och måste få en chans att ta sig an beslutet i sin egen takt. 

Bjud in alla till möten

Ta kontakt med en rådgivare som är van vid att genomföra generationsskiften och bjud in alla berörda parter till att träffas. Ett vanligt misstag är att ett par, till exempel överlåtaren och den som ska ta över, agerar representanter för alla som är berörda, exempelvis andra familjemedlemmar. Då är övriga personer utelämnade till andrahandsinformation från representanterna, vilket kan så tvivel om huruvida allting redovisas eller inte.

Även om det inte finns skäl att undanhålla någon information kan det ändå uppstå osäkerhet och misstankar i onödan. Det enklaste sättet att undvika att hamna i en sådan situation är att alltid bjuda in alla till möten så att de själva kan ställa följdfrågor och få höra hur en oberoende part resonerar kring situationen. 

Dokumentera och informera

Ett generationsskifte kan se väldigt olika ut, därför är det viktigt att ni dokumenterar allt ni kommer överens om så att ni undviker onödiga missförstånd. Själva dokumentationen är det oftast rådgivaren som sköter, men det är upp till dig att se till att alla som behöver får ta del av den, så att ni behåller känslan av delaktighet och transparens genom hela processen.

Gör en värdering

Du som äger lantbruksfastigheten har säkerligen en hyfsad bild av värdet. Vår rekommendation är ändå att vid generationsskifte anlita en extern objektiv fastighetsvärderare för att få en korrekt värdering av fastigheten. Fastighetens värde ligger till grund för de uträkningar ni sedan gör och kommer att ha stor betydelse för både pris och eventuella kompensationer till syskon. Att kunna luta sig mot ett objektivt utlåtande undanröjer alla tvivel om baktankar och individuella intressen.

Var öppen för förändringar

Även om du redan från början har klart för dig vem i syskonskaran som ska ta över gården, är det möjligt att saker förändras på vägen.

Det kan dyka upp nya omständigheter som gör att det barn du vill ska ta över inte alls har möjlighet att göra det så som det var tänkt. Eller så får ett annat syskon upp ögonen för fastigheten och vill vara delaktig i den framtida driften. Yttre faktorer som ekonomiska förutsättningar och oförutsedda händelser som sjukdomar kan också göra att planerna ändras. Håll sinnet öppet och var beredd på att läget kan förändras!

Tänk framåt

För många är det svårt att föreställa sig att ett generationsskifte kan leda till konflikter när alla i stunden är överens. Det är dock inte helt ovanligt att det råder oenighet bland syskon många år framåt. Därför är det viktigt att alla avtal finns på plats och att ni har dokumenterat avgörande delar som rör överlåtelsen av fastigheten. Här är fyra grundregler som är bra att ha koll på inför ett generationsskifte

Skriv gåvoavtal vid kompensationer

Om det är aktuellt med ekonomisk kompensation till syskon är det alltid bra att upprätta ett gåvoavtal för beloppen. Det finns inget juridiskt krav på att upprätta ett sådant avtal, men om det i framtiden uppstår oklarheter om hur kompensationen egentligen gick till så är det tryggt att ha det dokumenterat. Då finns det inga tveksamheter om att det är just en kompensation som betalningen avser. Läs mer om hur man ska resonera kring gåva eller köp vid generationsskifte.

Guide  Guide: Generationsskifte – steg för steg  Här är alla delarna du behöver ha koll på. Hämta guide