×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Missa inte skatteeffekterna vid dödsfall

iphone-500291_1280

Enligt arvsreglerna fr.o.m. 1988 ärver efterlevande make före gemensamma barn. Dödsbon med en enda arvinge är därför vanliga eftersom bara den efterlevande maken/makan blir dödsbodelägare.

I dödsbon med bara en arvinge uppkommer inget arvskifte utan boets egendom övergår på den ende arvtagaren d.v.s den efterlevande maken/makan direkt i och med att bouppteckningen registrerats.

Som jord- eller skogsbrukare driver man skattemässigt en enskild näringsverksamhet. Ofta ger verksamheten olika inkomst år från år och inte sällan uppkommer underskott. I bokföringen ackumuleras verksamhetens resultat mellan åren. Underskott många år efter det att de uppstått kan användas för att göra avdrag i deklarationen de år då intäkterna kommer. För att inte missa viktiga möjligheter till att planera skatt och investeringar krävs det att man bör vara extra uppmärksam i samband med dödsfall inom familjen.

Guide: Så planerar du skattesmart och tar ut vinst med låg skatt  Gör avdrag i företaget och tjäna mer på sikt Hämta guide
Ett underskott i näringsverksamhet kan inte ärvas och möjligheten till att planera investeringar och skatt går förlorade om bara den efterlevande maken/maken är dödsbodelägare eftersom något dödsbo inte bildas.

Det enklaste sättet att bilda ett dödsbo i den situationen är att maken/makan avstår en del av sim arvslott så att barnen blir delägare och då bildas ett dödsbo. Vi upplever att man många gånger vill få allt avklarat relativt snabbt när ett dödsfall inträffat. Vårt råd är dock att ta tid på sig och fundera på vad man vill och hur fastigheten ska användas i framtiden. Bildas ett dödsbo har man alla möjligheter att överföra underskott och även fastigheten kan överföras till något av barnen på ett förhållandevis smidigt sätt.

För att kunna använda det ackumulerade underskottet krävs att dödsboet driver näringsverksamheten under en tid och underskott kan då kvittas mot inkomster tex ett skogsuttag. Om en fastighetsägare som äger en jord- eller skogsbruksfastighet går bort utan att man uppmärksammat underskott i näringsverksamheten kan arvtagarna därmed missa chansen till lägre skatt när de ska deklarera för kommande intäkter.