×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Nya skatteregler för dig som anlitar utländsk arbetskraft

Många företagare anlitar utländsk arbetskraft för sin verksamhet och då gäller det förstås att redovisa skatter och avgifter på rätt sätt. Om arbetskraften anställs, det vill säga får lön för sitt arbete, finns särskilda regler om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallad SINK. Många svenska företag väljer i stället att anlita ett utländskt företag, t.ex. ett utländskt bemanningsföretag, som skickar hit sina anställda för att utföra arbetet. Det utländska företaget som anlitas kan även vara en utländsk enskild näringsidkare som själv utför arbetet.

Nya skatteregler från 2021

Från den 1 januari 2021 gäller nya regler kring utländsk arbetskraft, bland annat när det gäller skyldigheten att göra skatteavdrag. Här reder vi ut när skatteavdrag ska göras från fakturor från utländska företag.

När du som svensk företagare anlitar ett utländskt företag för arbete i Sverige ska du som huvudregel göra skatteavdrag med 30 % från ersättningen för arbetet. Du ska alltså inte betala hela ersättningen för arbetet till det utländska företaget utan bara den del som överstiger 30 % av ersättningen för arbetet. Skatteavdraget på 30 % redovisar du i arbetsgivardeklarationen och anger där vem skatteavdraget avser. Beloppet betalar du in till ditt skattekonto.

I två fall ska skatteavdrag inte göras:

  • Skatteverket har godkänt det utländska företaget för F-skatt.
  • Skatteavdrag ska inte heller göras om det utländska företaget efter ansökan har fått ett beslut från Skatteverket att skatteavdrag inte ska göras.

Tänk på att skyldigheten att göra skatteavdrag gäller ersättning för arbete, inte ersättning för material och resor/transporter. Observera att det utländska företaget kommer att tillgodoföras det inbetalda beloppet. Visar det sig senare att det utländska företaget inte ska beskattas i Sverige kommer beloppet att betalas ut till företaget.

Regler kring utländsk arbetskraft är ofta komplicerade

Ta hjälp av oss på Ludvig & Co om du har frågor.