×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Checklistan inför bokslutet

Checklista-bokslut

Checklistan inför bokslutet kan nästan bli hur lång som helst. Men genom att ha koll på dina papper kan du hålla nere kostnaderna för redovisningskonsulten när det är dags att göra bokslut och deklaration

Har du gjort bokslut många gånger har du kanske koll. Om inte så kan det i värsta fall kännas läskigt och oöverstigligt att göra sitt första bokslut. 

Här ger vi dig din checklista inför bokslutet!

Lagerinventering

Lagen kräver lagerinventering minst en gång om året. Den ska göras så tätt inpå årsskiftet som möjligt så att den är aktuell. Inventeringen blir ett sätt att bekräfta att bokföringen är rätt. Om varorna du har köpt in inte kommer att kunna säljas till det tänkta försäljningspriset kallas det för inkurans. Din redovisningskonsult hjälper dig hantera det på rätt sätt.

Kundfordringar och leverantörsskulder

Har du köpt varor eller tjänster som du ännu inte fått faktura för så ska det noteras i bokslutet. På samma sätt ska du notera upparbetad tid som du ännu inte har fakturerat.

Inventarier – både inköpta och avyttrade

Har du köpt inventarier till ett pris som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (26 250 kronor 2023) kan dessa direktavskrivas, annars ska de skrivas av under vanligtvis fem år. Då är det viktigt att ha ordning på avskrivningsperioderna.

Guide  Stora deklarationsguiden 2024  Tips och råd inför deklaration och bokslut 2024 Hämta Guide

Underlag, underlag, underlag!

Det ska finnas underlag för allt som du tar upp i bokföringen. Se till att spara allt på samma sätt. Med andra ord – har du digitaliserat din bokföring ska alla underlag finnas inskannade. Du vill inte ha lite digitalt och lite på papper.

Stäm av balansräkningen

Stämmer saldot i skattekontot i din bokföring med vad som står hos Skatteverket? Kolla vidare om saldot på bankkontot stämmer med företagskontot i bokföringen och på samma sätt kollar du av momsen.

Periodiseringsfonder

Ska du avsätta pengar till periodiseringsfond eller återföra från periodiseringsfond så ska detta göras innan årets resultat räknas ut.

Engagemangsbesked och årsbesked

Beställ ett så kallat engagemangsbesked från din företagsbank eller ladda ner digitalt. Där finns alla uppgifter om eventuella ställda säkerheter som företagsinteckningar och borgensåtaganden. Beskedet används även för att kunna stämma av bankkonton. Ladda även ner årsbesked som visar kontosaldot och ger en sammanställningsbild över årets räntekostnader och så vidare.

Vi hjälper dig med bokslutet, kontakta oss!