×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Priset på skogsmark ökar – trots Corona

Ludvig & Co, Sveriges ledande fastighetsmäklare av skogsfastigheterhar summerat försäljningarna under första halvåret 2020. Statistiken visar att priset på skogsmark i genomsnitt har stigit med 2,5 % över hela landet under det första halvåret. Detta trots Coronapandemin och en generell osäkerhet i marknaden.

- Vi ser en fortsatt bra utveckling gällande prisbilden under första halvåret 2020 trots att Coronapandemin har slagit hårt mot hela Sveriges ekonomi och skogsbranschen ser en nedgång i efterfrågan. Både prisbild och köparintresse ligger på något högre nivåer än innan krisen. Vi har sett ett tydligt ökat intresse för att köpa skog och mark i spåren av Corona. Säljarna däremot har varit mer försiktiga och de som varit på gång att sälja har ”suttit stilla i båten” medan intressenterna samlats kring de något färre fastigheter som bjudits ut, ofta till höga priser, berättar Per Skargren Segmentschef Skog & Lantbruk Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

Fortsatt regionala prisökningar i norr och mellan

Den aktuella statistiken visar att skogsmarkspriserna har stigit med 5,1 % norra regionen och med 6,9 % i den mellersta regionen. Priset har sjunkit i södra regionen med 2,7 % men räknat per hektar (ha) har priset stigit liksom i den norra och mellersta. För tre miljoner kronor kan man i snitt köpa 100 ha i norra regionen, 43 ha i mellersta regionen och 26 ha i södra regionen.

- Vi ser en generell prisuppgång över landet men prisskillnaden är stor. I norr är det ofta långa transportavstånd då det avverkade virket ska transporteras till sågverk och massabruk, vilket också påverkar priset genom något högre kostnader. Under våren har vi sett ett ökat intresse av att vilja flytta från stan till landet och bosätta sig på skogsfastigheten, kanske som en effekt av smittspridningen. I bland annat Jämtland vittnar våra mäklare att den trenden varit stark och där ser vi även en stark prisökning, säger Janne Nilsson tf. Chefsmäklare Ludvig & Co.

Rapport: Skogsmarkspriser 2020 - halvår  Läs om skogsmarksprisernas utveckling. Hämta rapport

Stora prisvariationer i söder

Priset i den södra regionen som visar en nedgång på 2,7 % har stora prisvariationer där exempelvis Skåne, Halland och Blekinge visar på en fortsatt prisökning.

- Prisnedgången i syd kan kopplas till de områden som har drabbats hårdast av granbarkborren medan övriga områden i syd visar på en prisökning, berättar Janne Nilsson.

Många skogsägare utökar arealen

Precis som tidigare år visar sig att de som redan äger skog önskar utöka sin areal. 74 % av köparna under 2020 var skogsägare sedan tidigare, en ökning med 9 % jämfört med 2019.

- Detta visar vilken framtidstro det finns på skogen hos skogsägarna. De stabila skogsmarkspriserna skapar dessutom intresse från banksektorn att erbjuda kapital för att finansiera köp av skogsmark. Med dagens låga ränta finns fortsatt stort intresse för att köpa och äga skog, berättar Per Skargren.

Populärt med skogen som investering

Att investera i skog har över tid visat sig vara intressant. I snitt har den totala prisnivån ökat utöver löpande avkastning från avverkning med 11 % under de senaste 5 åren och nya prisrekord har visats flera år i rad, så även i år.

- Intresset för skogsmark förväntas stå sig väl även under hösten, den som funderar på att sälja skogsfastigheten kan även framöver räkna med att få bra betalt. Vår prognos för hösten är en stabil prisnivå per skogskubikmeter i nivå med vårens priser, säger Per Skargren.

Skogsfastighetsmarknaden 2020

Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogs- och lantbruksfastigheter håller en fortsatt stabil prisnivå. Tillgången till kapital är god trots krisen och låga räntor borgar för en god efterfrågan. Oron på finansmarknaden förväntas vara kvar ett tag till vilket ökar intresset för att investera i skog och mark samt att intresset för att flytta ut på landet har fått en nytändning.

Trenden med storleksrationaliseringen fortsätter och gör att befintliga markägare fortsätter att investera i mark och innebär att snittstorleken på fastigheterna fortsätter att bli större. Över tid har ägarna blivit äldre i genomsnitt vilket är en långsiktig trend som fortsätter. Vår tolkning är att det är enklare att köpa tjänster för förvaltning och möjliggör att kunna vara mer passiv själv i sin förvaltning samt att människor lever längre och är friskare vilket förlänger ägandet. Allt fler markägare hänvisar till att värdet av rekreationsvärdena är allt viktigare. Det innebär att värdet av att äga mark, jakt och rekreation har större betydelse än tidigare jämför med ekonomisk avkastning vilket delvis kan förklarar det ökade intresset för skog och lantbruksfastigheter.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under första halvåret 2020. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden.