×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Så lyckas du med ett generationsskifte

shutterstock_lantbrukare_digital_1200X600

Står du inför ett generationsskifte? Läs då dessa fyra grundregler för att undvika vanliga fallgropar.

— Det är mycket att tänka på inför ett generationsskifte dels att alla ska bli nöjda men också både ekonomiska och juridiska aspekter. Varje enskilt fall är unikt men dessa råd kommer att hjälpa dig för att det ska bli lyckat, säger Vibeke Alstad, Skogsekonom.

Ett generationsskifte måste få ta tid!

— Den allra viktigaste faktorn är i många fall tiden, säger Vibeke Alstad som arbetar med generationsskifte. Det är många komplexa och svåra frågor som skall diskuteras och lösas i samband med ett generationsskifte. Det är även en hel del kalkyler och skatteberäkningar som ska hinnas med. Ett lyckat generationsskifte planeras därför ofta flera år i förväg så att alla praktiska frågor, som till exempel nytt boende för överlåtaren och eventuella utbildningar för övertagaren, hinner lösas. I vissa fall behöver man också ta hjälp av lantmäteriet med till exempel en avstyckning eller en fastighetsreglering och där är väntetiden väldigt lång, det kan ta ett år eller mer innan förrättningen är färdig.

Guide  Guide: Generationsskifte – steg för steg  Här är alla delarna du behöver ha koll på. Hämta guide

Låt alla vara med!

Det är många personer som berörs av ett generationsskifte. I första hand överlåtaren och övertagaren, men även eventuella syskon till övertagaren och parternas familjer. Vem ska ta över och till vilket pris? Även om besluten i slutändan är överlåtarens så vinner man på att låta alla vara med och säga sitt på ett tidigt stadium. Många framtida konflikter undviks genom en öppen process där alla får samma information samtidigt.

Ta hjälp utifrån med generationsskiftet!

Oftast behöver man hjälp av någon utomstående. Det kan till exempel handla om fastighetsvärderingar eller ekonomiska kalkyler. Någon som ser allt med andra ögon och inte har några förutfattade meningar kan också komma med nya och oväntade lösningar i fastlåsta situationer. Att få redogöra för sina tankar och önskemål för någon utomstående kan också göra att parterna själva kommer fram till hur de vill att generationsskiftet ska genomföras. 

Läs mer: Smidigare generationsskifte med professionell hjälp

Låt processen leva!

I många fall tror parterna att de redan från början vet vad de andra vill, men så är faktiskt inte fallet. Det kan vara svårt nog att komma fram till vad man själv vill, inte minst för den yngre generationen. Därför är det viktigt att inte låsa fast sig vid en viss lösning utan låta den växa fram under processens gång. Ibland är den oväntade lösningen som ingen tänkt på den bästa!

Läs mer om hur du lyckas med ett generationsskifte här!