×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Skogsägarens årsguide 2021! Nytt år, nya möjligheter

Dags att avsluta det gångna året med bokslut och deklaration. Sammanställ dina ekonomiska händelser och kontakta din rådgivare på Ludvig & Co.

Kvartal 1 Januari - mars

För de som har sin skogsfastighet i de norra delarna av landet brukar marken ofta vara frusen denna tid på året. Det kan därför vara lämpligt
att se till att genomföra gallringar och slutavverkningar där marken har dålig bärighet. Svårt att veta vilken virkesköpande aktör du ska vända dig till? Lugn, som oberoende rådgivare hjälper vi dig att hitta den aktör som passar just dig bäst. Planera det kommande årets skogliga åtgärder med hjälp av din skogsbruksplan. Är den uppdaterad sedan tidigare är det lätt att se vilka kommande åtgärder som kan vara aktuella att utföra under året.

Har du ingen skogsbruksplan eller är den du har inaktuell? Kontakta oss så upprättar vi en ny skogsbruksplan eller uppdaterar den befintliga. Planerar du att föryngringsavverka ett område större än 0,5 ha krävs en avverkningsanmälan som ska lämnas in 6 veckor innan planerad avverkning. Se över det kommande årets ekonomi, kanske
finns det behov av en kassaflödesanalys för att få en prognos på årets kommande inkomster och utgifter. Om inte snön ligger djup så är det en härlig tid för röjning, innan värmen och insekterna vaknar till liv.

Guide  Skogsägarens årsguide 2021  I guiden hittar du kvartalsvisa sammanställningar så att du inför respektive  period kan hålla koll på läget och planera dina åtgärder. Hämta Guide
Viktiga datum för dig som skogsägare

  • 12 februari är sista dag för kompletteringsbetalning av obetalda skatter till den del de överstiger 30 000 kronor, för att undvika den högre räntan. Detta är även sista datum att redovisa och betala in moms för dig med kvartalsmoms.
  • 12 mars är sista datum för att betala in eventuell restskatt för föregående året.
  • Efter 16 mars får inget vinteravverkat timmer ligga kvar i skogen i de södra delarna av landet. Övrig tid på året ska timret levereras max två veckor efter avverkning.

Juridiska frågor att ta ställning till

Vad händer med fastigheten om det händer dig något?
Våra jurister kan alltid hjälpa dig!