×

Om oss

Vi har cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.

Genom vår kundportal MittKontor möter vi våra kunder över hela landet och kan erbjuda digitala leveranser av alla viktiga dokument samt digitala tjänster 24/7. Vi satsar också på att ta fram branschunika tjänster med digitalt innehåll i syfte att förenkla och effektivisera våra kunders vardag.

Men vi stannar inte där. Det är kombinationen av våra digitala tjänster och vår rådgivning verkligen gör skillnad. Hos oss får du en extra kraft som ger de där framåtblickande råden som får verksamheten att utvecklas, som gör att du vågar ta steget. Våra rådgivare gör svårbegripliga regler enkla och enkla uppgifter digitalt till ett fast och överenskommet pris. Vårt mål är att vara Sveriges bästa rådgivningsföretag och det gör vi genom att få våra kunder att växa. Intresserad av att växa som företagare?

Blogg

Omvänd byggmoms - enkelt förklarat

Vid försäljning av varor och tjänster är det i regel säljaren som lägger på moms och redovisar detta till Skatteverket. Men det finns tillfällen då det ser annorlunda ut. Tillfällen då ansvaret för att redovisa moms faller på köparen. Det här kallas för omvänd skattskyldighet, eller omvänd byggmoms, som är det begrepp som vanligtvis används.

I den här artikeln går vi igenom vad som menas med omvänd byggmoms, varför det finns, vilka verksamheter som omfattas av det och i vilka situationer.  

Vad är omvänd byggmoms?

Omvänd moms infördes 2007 och är en särskild momsregel som tillämpas framförallt inom byggbranschen. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, något som historiskt har varit utbrett och ett stort problem inom framförallt byggbranschen.  

Oseriösa aktörer fakturerade moms som mottagaren kunde dra av, men leverantörerna redovisade aldrig momsen. Detta utgjorde en stor risk för ärliga företag som hade svårt att konkurrera. Införandet av omvänd byggmoms är ett sätt att skydda seriösa företag.

Det handlar inte om momsfri försäljning utan snarare om att mottagaren av fakturan tar över redovisningsansvaret för momsen.

Omvänd byggmoms tillämpas när ett byggföretag utför tjänster åt ett annat byggföretag, till exempel som underentreprenör. Om mottagaren av tjänsten bedriver byggverksamhet mer än tillfälligt ska omvänd byggmoms användas, oavsett om det är en tillfällig verksamhet för leverantören. Om du som leverantör är osäker, fråga mottagaren om omvänd byggmoms ska tillämpas.

Med byggtjänster avses:

 • Bygg- och anläggningsarbeten
 • Bygginstallationer
 • Byggstädning
 • Slutbehandling av byggnader
 • Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner
 • Mark- och grundarbeten
 • Arbetskraft för dessa uppgifter

Omvänd byggmoms kan inte tillämpas vid försäljning av varor, inklusive enklare montering. Men även här finns undantag. Varor och material som ingår i byggtjänsten omfattas även det av omvänd byggmoms.

Lästips: Guide till ÄTA-arbeten inom byggbranschen

När ska omvänd byggmoms inte tillämpas?

Om du driver ett byggföretag finns det situationer där du inte kan tillämpa omvänd byggmoms utan ska redovisa mervärdesskatt som vanligt. Det som avgör är vem din kund är och hur affären ser ut.

Säljer du enbart varor eller produkter, utan en tillhörande byggtjänst, ska du som säljare redovisa momsen. Detsamma gäller om din slutkund inte är ett byggföretag utan en privatperson eller om tjänsterna inte direkt relaterar till byggnation. Du kan inte heller använda dig av omvänd byggmoms till fastighetsägare eller förvaltare som inte själva gör något utan bara vidarefakturerar byggtjänster.

Omvänd byggmoms innefattas inte heller av:

 • Uthyrning av byggmaskiner utan förare
 • Arkitekt- eller byggkonsultverksamhet
 • Projektledning
 • Mindre reparationer i samband med fastighetsskötsel
 • Installation av industriutrustning
 • Plantering och skötsel av grönytor

Fakturera och bokföra omvänd skattskyldighet

När du säljer en tjänst som omfattas av omvänd byggmoms ska du alltså inte inkludera moms på fakturan. Däremot ska fakturan märkas med texten “Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller" samt innehålla köparens momsregistreringsnummer.

Som säljare bokför du försäljningen i kredit i kontogrupp 32, exempelvis konto 3231 - Försäljning byggsektorn, omvänd byggmoms. Du debiterar konton 1510 - Kundfordringar om du använder faktureringsmetoden alternativt 1930 - Företagskonto om du använder kontantmetoden.

Som köpare som använder sig av fakturametoden krediterar du köpesumman på konto 2440 - Leverantörsskulder och debiterar konto 4610 - Byggtjänster. Därefter behöver du lägga till momsen vilket du gör genom att debitera och kreditera momssatsen (vanligtvis 25% av köpesumman) i kontogrupp 26.

Lästips: Så lätt är det att byta redovisningsbyrå

Vid affärer inom eller utanför EU

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller bara vid försäljning av dessa tjänster inom Sverige.

Vi är experter på moms och redovisning i byggbranschen

Upplever du att det är krångligt med omvänd moms, redovisningsskyldighet och bokföring? Vi på Ludvig & Co erbjuder branschanpassad hjälp för byggfirmor och hantverkare inom ekonomi, juridik, avtal och affärsutveckling. Våra auktoriserade konsulter är experter på redovisning inom byggbranschen och står redo att besvara dina frågor om fakturering, bokföring, skatter och mycket mer. Vi arbetar idag med ca 5 000 hantverkare över hela landet och har lokala kontor på över 120 orter. Hör gärna av dig så berättar vi mer.